Δηλώσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων

Δημοσιεύθηκε στις: 8 Αυγούστου 2012, 12:30

Από σήμερα έως και τις 17 Αυγούστου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί – κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2012-2013 αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε μία μόνο Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης από 08-08-2012 έως και 17-08-2012 στον 1ο και 2ο όροφο από ώρα 08:30 π. μ. έως και 14:30μ.μ..

Επισημαίνεται ότι, λόγω αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./ Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.) του Υπουργείου με σκοπό την πληρότητα, τη συντόμευση και τη βελτίωση του περιεχομένου και των διαδικασιών μηχανογράφησης, η αίτηση (ακόμη και για τους εκπ/κούς που έχουν ήδη καταχωρημένο φάκελο στο σύστημα) θα πρέπει να συνοδεύεται μόνο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β’: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της σχετικής εγκυκλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν την σχετική εγκύκλιο από την ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. http://www.minedu.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Λάρισας http://www.dide.lar.sch.gr. ή από τα γραφεία  της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας  .Την αίτηση δήλωση μπορούν να την προμηθευτούν είτε από την ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. http://www.minedu.gov.gr  ή από τα Γραφεία Εκπ/σης (Καλλιθέας 11).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ