Πρεμιέρα σήμερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Δημοσιεύθηκε στις: 7 Αυγούστου 2012, 14:50

Συνεδρίασε υπό την προεδρία της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλιόπης Γερακούδη

Συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα στην Έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα, υπό την προεδρία της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Καλλιόπης Γερακούδη, το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συγκροτήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 και αντικείμενο τους είναι η παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2  που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης.

Στην πρώτη του συνεδρίαση το ΠΕΣΠΑ ασχολήθηκε με την γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την αναβάθμιση από 2* σε 4* και τη λειτουργία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου, δυναμικότητας 138 κλινών, με την επωνυμία «BELVEDERE», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι. ΧΩΤΟΥ ΕΠΕ, στη θέση «Αχλαδιάς», σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σκιάθου στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ