Αιτήσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων

Δημοσιεύθηκε στις: 7 Αυγούστου 2012, 20:50

Υποβάλλονται στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Θεσσαλίας από αύριο μέχρι και τις 17 Αυγούστου

Από την Περιφερειακή  Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι :

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ως αναπληρωτές από τον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τη στελέχωση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφέρειας Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2012-2013, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας (Μανδηλαρά 23, Λάρισα, 3ος όροφος) από 8 Αυγούστου μέχρι και 17 Αυγούστου 2012, σύμφωνα με την υπ’ αρ.91287/Γ6/07-08-2012 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Θ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας και επιθυμούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση θα υποβάλουν μαζί με την αίτησή-δήλωση προτιμήσεων μόνο τα εξής δικαιολογητικά:

α) εφόσον έχουν τη πολυτεκνική ιδιότητα, νέα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά τον χρόνο πρόσληψης β) πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν αναπηρία τουλάχιστον 67% των ιδίων των υποψηφίων ή των τέκνων αυτών.

Πιστοποιητικά χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας, ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνονται δεκτά και μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης του ΚΕΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας http://thess.pde.sch.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ