Εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι φωτοβολταϊκών σταθμών

Δημοσιεύθηκε στις: 6 Αυγούστου 2012, 12:15

Με απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Με απόφαση της Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπης Γερακούδη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των παρακάτω φωτοβολταϊκών σταθμών:

1. Φωτοβολταϊκής Σταθμός ισχύος 10 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «SOLARFIN ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Π.Ε.  Ε.Π.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μαρούλι» Λιβαδίου, στο Δήμο Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

2.Φωτοβολταϊκός Σταθμός συνολικής ονομαστικής ισχύος 5,201MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ΕΕ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Κεφαλόβρυσο», του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ