Προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Αυγούστου 2012, 16:30

Παρουσιάστηκε στην Αλόννησο το πρόγραμμα από τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό

Την παρουσίαση ενός νέου προγράμματος που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων του νησιωτικού χώρου παρουσίασε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Αλοννήσου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Παρουσία του δημάρχου Αλοννήσου κ. Πέτρου Βαφίνη, υπηρεσιακών παραγόντων και φορέων της περιοχής, ο κ. Κ. Αγοραστός ανέφερε:

«Μέσα σε ένα δυσμενές και ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον η αιρετή Περιφέρεια ξεκινά τη χρηματοδότηση ενός στοχευμένου προγράμματος που έχει σαν στόχο την υλοποίηση έργων στα νησιά της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αποτελούν μια ελπίδα για τις περιοχές αυτές καθώς θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία όπως και νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος μας είναι να δούμε τις ανάγκες των νησιών μας προεξοφλώντας το μέλλον στο παρόν αλλάζοντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, να σπρώχνουμε τα προβλήματα του παρόντος στο μέλλον. Και μπορεί η οικονομική συγκυρία να είναι αρνητική, όμως με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των φορέων πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τις Β. Σποράδες».

Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε τόσο το δήμαρχο Αλοννήσου όσο και τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου για την αγαστή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα σημειώνοντας ότι η συνεργασία αυτή θέτει τις βάσεις για την περεταίρω ανάπτυξη του νησιού. Αναφερόμενος στο νέο αυτό πρόγραμμα ο κ. Αγοραστός υπογράμμισε τα εξής:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο περαιτέρω ενεργοποίησης του Προγράμματος της Θεσσαλίας στο Ε.Σ.Π.Α., καλεί τους Νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας (Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Νοτίου Πηλίου για τη νήσο Παλαιό Τρίκερι) να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ο.Σ.Α.Ν.Π.)», προκειμένου με την ολοκλήρωσή τους να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν έργα που θα προκύψουν από αυτά.

Τα Σχέδια αυτά προκηρύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της ενδοπεριφερειακής κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, τη βελτίωση της ελκυστικότητάς των περιοχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.

Κάθε Ολοκληρωμένο Σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει παρεμβάσεις/έργα τοπικής κλίμακας που να εμπίπτουν σε τουλάχιστον τρεις (3) από τους παρακάτω τομείς:

– Ενίσχυση Τουρισμού

– Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

– Βελτίωση Προσπελασιμότητας

– Προστασία φυσικού, δομημένου & θαλάσσιου Περιβάλλοντος

– Αναπλάσεις περιοχών

– Βελτίωση υποδομών Αλιείας

– Υποδομές Ύδρευσης

– Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια)

Επίσης , μπορούν να περιληφθούν δράσεις ανάπτυξης δικτύων διασύνδεσης και προβολής τοπικών προϊόντων. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν επιλεξιμότητα συγχρηματοδότησης αποκλειστικά από το Ε.Τ.Π.Α. και όχι από το Π.Α.Α. (Αγροτικής Ανάπτυξης) ή το Ε.Π.ΑΛ. (Αλιείας).

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιωτικών Περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 10.000.000,00 €. Η δράση αυτή εντάσσεται στον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του Προγράμματος.

Οι αναφερόμενοι Δήμοι, στο επόμενο διάστημα, καλούνται να συντάξουν το Ολοκληρωμένο Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, τα έργα που ήδη υλοποιούνται και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Μετά την έγκριση από τα αρμόδια όργανα των Δήμων, τα Σχέδια θα υποβληθούν στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για έλεγχο τήρησης προδιαγραφών σύνταξης και επιλεξιμότητας έργων που προτείνονται για χρηματοδότηση. Ακολουθεί Πρόσκληση προς τους Δήμους για υποβολή προτάσεων έργων , με στόχο την ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. εντός του 2012.

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πληρωμής των έργων έχει καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο 2015, οπότε και λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του Ε.Σ.Π.Α. Η αρμοδιότητα ωρίμανσης των έργων ανήκει στους φορείς τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια σύνταξης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων, θα υπάρχει συνεχής συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής με τους ενδιαφερόμενους Δήμους και Φορείς, με στόχο τον έγκαιρο και ορθό σχεδιασμό.

Ως ενδεικτικά έργα / δράσεις για ένταξη στο πρόγραμμα αναφέρονται:

•             η δημιουργία ή/και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών,

•             η  ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και τεχνικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στη διαχείριση – προστασία – ανάδειξη τουριστικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών  υποδομών

•             η ανάδειξη – προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος (εξωραϊσμοί τοπίων, χάραξη-σήμανση μονοπατιών, υποστηρικτικά έργα, διαδρομές, σημεία θέας, κ.α.)

•             η δημιουργία Υποδομών πληροφόρησης & εξυπηρέτησης επισκεπτών

•             η βελτίωση της προσβασιμότητας σε μνημεία ή χώρους οικολογικού ενδιαφέροντος , οικισμούς ή περιοχές ενδιαφέροντος

•             η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας

•             η  ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και η ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα

•             η δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση παραλιών, πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Π. Βαφίνης δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που περιφερειάρχης δείχνει τόση αμεσότητα για τα ζητήματα του τόπου. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη και μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό ανάπτυξης τον οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον προσφορότερο τρόπο προς όφελος του νησιού μας.

Εμείς σαν Δήμος από την πλευρά μας έχουμε ήδη κάνει ένα σχεδιασμό για τα έργα τα οποία θέλουμε να ωριμάσουμε ώστε να ενταχθούν και τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλο πρόγραμμα.  Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας είμαστε βέβαιοι ότι τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν χωρίς προβλήματα και θα αποδοθούν στους πολίτες».

Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ακόμη η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κα Ζ. Αναγνώστου, οι αντιδήμαρχοι κ. κ. Αγάλου και Παπαχρήστος, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Βλάϊκος, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Δροσάκης Β., Βασιλείου Μ., Καλογιάννης Μ., Μαλαματένιος Β., , η κα Τούντα από την ΜΟm-Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας, ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων κ. Κων/νος Ευσταθίου, η κα Λ. Δροσάκη του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αλοννήσου, η προϊσταμένη και στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Αλοννήσου καθώς και κάτοικοι και φορείς του νησιού.

Παράλληλα τη Δευτέρα 6/8/2012 ώρα 12:30 π. μ. πραγματοποιείται Ανοικτή  Εκδήλωση για τα «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης των Νησιών της Θεσσαλίας» στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου AIOLOS στη Σκόπελο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ