Εντός 15νθημέρου οι ενστάσεις για το κτηματολόγιο στην Ελασσόνα

Δημοσιεύθηκε στις: 3 Αυγούστου 2012, 19:31

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν έννομο συμφέρον, να έλθουν στο δημοτικό κατάστημα για να λάβουν γνώση το περιεχόμενο (κτηματολογικό πίνακα και τοπογραφικά διαγράμματα) της με αριθ. 2/2012 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Ελασσόνας και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ