ΛΑΡΙΣΑ

Αναβαθμίζεται η συνοικία των Τσιγγάνων στη Νέα Σμύρνη

Ένα νέο έργο για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ΡΟΜΑ ενέταξε με χθεσινή απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Πρόκειται για τα «Έργα Αναβάθμισης Περιοχής ΡΟΜ στη Νέα Σμύρνη» προϋπολογισμού 250.000,00  ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό επιτυγχάνουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων, της συνοικίας των ΡΟΜΑ της Νέας Σμύρνης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων. Το έργο αυτό περιλαμβάνει βασικές υποδομές απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητάς των κατοίκων, την αναβάθμιση του αστικού τοπίου, και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ειδικότερα, το έργο εντάσσεται στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας «54 : Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» / Κατηγορία Πράξεων 5419: «Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» . Η συγχρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων,.

Το έργο με τίτλο «Έργα Αναβάθμισης Περιοχής ΡΟΜ στη Νέα Σμύρνη» αφορά σε  εργασίες ανάπλασης – αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων και οδών στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας κοινωνικών – ευπαθών ομάδων (ROMA) της περιοχής της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, με σκοπό την  ανάπτυξη της περιοχής και τη διενέργεια παρεμβάσεων στον αστικό ιστό, ώστε να αμβλυνθούν τα υφιστάμενα αρνητικά χαρακτηριστικά και να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων των ευπαθών ομάδων της πόλης.

Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

– Κατασκευή με σκυρόδεμα μικρού πλάτους ανώνυμου οδού, παράπλευρο του ΟΣΕ και ανακατασκευή τμήματος οδού Βοιωτίας.

– Θα κατασκευαστεί τοιχίο από σκυρόδεμα με οπλισμό στον Ανώνυμο δρόμο που βρίσκεται κάτω από την ΠΕΟ, για στήριξη του πρανούς και προστασία της παρακείμενης περιοχής κατοικίας ΡΟΜΑ.

– Μερική ανακατασκευή παιδικής χαράς στη πλατεία Αγ. Δημητρίου και αναβάθμιση φωτισμού στον κοινόχρηστο χώρο 1092.

– Κατασκευή παιδικής χαράς στο Οικοδομικό Τετράγωνο 1067 και φωτισμό.

– Συμπλήρωση φωτισμού σε διάφορες οδούς της συνοικίας.

Με την έγκριση αυτή του Περιφερειάρχη ολοκληρώνεται ο κύκλος έργων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και αφορούν υποδομές περιβάλλοντος σε οικισμούς / περιοχές που κατοικούν ΡΟΜΑ

Close