Έργα προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δημοσιεύθηκε στις: 31 Ιουλίου 2012, 13:50

Υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού

Αποτελέσματα Διαγωνισμών, Τεύχη Δημοπράτησης και Μελέτες για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.001.793,31ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. Αναλυτικά:

– Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας μετά Προσβάσεων στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επαρχιακής Οδού Πύλης-Αγίου Βησσαρίωνα», προϋπολογισμού  4.500.000 (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση προμήθειας σωλήνων, τευχών δημοπράτησης και επιτροπών δημοπράτησης και αξιολόγησης ενστάσεων του έργου «Προμήθεια σωλήνων αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου άρδευσης Π.Ε. Τρικάλων έτους 2012» προϋπολογισμού 78.393,31 (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση δημοπρασίας και ανάθεσης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης των Οδών  2012 Π.Ε. Τρικάλων», προϋπολογισμού 505.500 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση της μελέτης  “ Συλλογή στοιχείων – καταγραφή για τις κατασκευές των επικειμένων επί του αιγιαλού στην περιοχή πολεοδόμησης Κορώπης”  προϋπολογισμού 5.950,00 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση Δημοπρασίας του Έργου  «Κατασκευή Τοιχίου στις Εγκαταστάσεις του Φράγματος  Παναγιώτικο » προϋπολογισμού 95.000,00 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος   οδού  Φλαμπουρέσι –Αγία Τριάδα  (Β’ Εργολαβία 2012)» προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση αποτελέσματος  διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 95.000,00 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας & έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Αντλιοστασίου Π.Ε Καρδίτσας» προϋπολογισμού 92.250,00 € (με Φ.Π.Α).

– Έγκριση α) μελέτης β) τευχών διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  : «Ολοκλήρωση Αρδευτικών Δικτύων Π.Ε Καρδίτσας» προϋπολογισμού 479.700,00 € με Φ.Π.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ