3,5 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικές υποδομές στη Θεσσαλία

Δημοσιεύθηκε στις: 31 Ιουλίου 2012, 17:23

Δυο έργα που αφορούν σε σιδηροδρομικές υποδομές δημοπρατούνται μετά από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Ειδικότερα αυτά αφορούν το έργο: «Ολοκλήρωση Κατασκευής δυο Κάτω Διαβάσεων στις Θέσεις Σαράγια και Γκαζέλο του Δήμου Τρικκαίων και Κατασκευή Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδης Διάβασης (Α.Σ.Ι.Δ.) στη Σιδ/κη  Γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα», συνολικού προϋπολογισμού 3.585.450,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Όπως τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Με τις δυο αυτές παρεμβάσεις στηρίζουμε στην πράξη το Θεσσαλικό Σιδηρόδρομο. Πρόκειται για υποδομές απολύτως απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών και για την αναβάθμιση των μετακινήσεών τους. Με τα έργα αυτά ωφελούνται άμεσα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης των Τρικάλων, οι χρήστες της Εθνικής Οδού Τρίκαλα – Καλαμπάκα καθώς και οι χρήστες του σιδηροδρόμου γενικότερα».

Tις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από την ΕΡΓΟΣΕ, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 12/06/2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των Κάτω Διαβάσεων πεζών και μικρών οχημάτων στις θέσεις «Σαράγια» και «Γκαζέλο» του Δήμου Τρικκαίων, στις χιλιομετρικές θέσεις (Χ.Θ.) 57+617 και Χ.Θ. 58+860 της Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, καθώς και η κατασκευή Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδης Διάβασης (ΑΣΙΔ) στη θέση όπου η Εθνική Οδός Τρικάλων – Καλαμπάκας συναντά τη Σιδηροδρομική Γραμμή Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας.

Αναλυτικότερα, δεδομένου ότι έχει ήδη υλοποιηθεί τμήμα του φυσικού αντικειμένου των υπόψη Κάτω Διαβάσεων, το παρόν έργο περιλαμβάνει:

Για την Κάτω Διάβαση «Σαραγίων»

–   Ολοκλήρωση της ανοικτής εκσκαφής του Τεχνικού και των ραμπών εισόδου – εξόδου και Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

–   Κατασκευή της στεγανολεκάνης και των τοίχων αντιστήριξης

–   Κατασκευή του Τεχνικού κάτω από την Σιδηροδρομική Γραμμή και την οδό Βησσαρίωνα

–   Απομάκρυνση προγεφυρώματος και αποκατάσταση των Σιδηροδρομικών Γραμμών

–   Ράμπες οχημάτων και πεζών

–   Ράμπες ΑΜΕΑ και κλιμακοστάσια πεζών

–   Οδοποιία του τεχνικού και των εισόδων αυτού.

–   Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & οδοφωτισμός, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αντλιοστασίων και φωτισμού Κάτω Διαβάσεων

Για την Κάτω Διάβαση «Γκαζέλου»

–   Καθαίρεση των ελαττωματικά κατασκευασμένων φρεατίων των δύο ανελκυστήρων της Κάτω Διάβασης

–   Αντιρρυπαντική βαφή του τεχνικού.

–   Τοποθέτηση 2 ανελκυστήρων.

–   Ηλεκτροφωτισμός της Κάτω Διάβασης.

–   Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με πλακόστρωση διαδρόμων εισόδου.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των Κάτω Διαβάσεων στις θέσεις «Σαράγια» και «Γκαζέλο», θα καταργηθούν οι υφιστάμενες ισόπεδες διαβάσεις και η μετακίνηση πεζών και μικρών οχημάτων κατά τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής θα γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Θα επιτευχθεί κατά συνέπεια η συνέχεια του πολεοδομικού ιστού και των εκατέρωθεν λειτουργιών της πόλης των Τρικάλων.

Επίσης, με την κατασκευή του ΑΣΙΔ θα επιτευχθεί η ασφάλεια στην διέλευση των συρμών αλλά και των οχημάτων στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Καλαμπάκας με τη Σιδηροδρομική Γραμμή Παλαιοφάρσαλου – Καλαμπάκας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ