ΕΛΛΑΔΑ

Τρόφιμα σε απόρους θα μοιράσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες αποδοχής των πρακτικών αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών δωρεάν διανομής τροφίμων (Γραβιέρα, Φέτα, Ρύζι, Ζυμαρικά, Ελαιόλαδο) σε απόρους για το έτος 2012.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφορικά με τη διαδικασία διαγωνισμών Δωρεάν Διανομής έχει να επισημάνει τα εξής:

Προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των διαγωνισμών αυτών, ώστε οι δικαιούχοι – άποροι να ωφεληθούν από το κοινοτικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. Ευρώ, με δωρεάν διανομή τροφίμων το συντομότερο δυνατόν και στις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες.

Επίσης το Υπουργείο θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αλλάξει η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών από την επόμενη περίοδο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού.

Για το λόγο αυτό, οι διαγωνισμοί δωρεάν διανομής θα διεξάγονται χωριστά για σημαντικά διαμερίσματα της χώρας (ενδεικτικά η επικράτεια θα χωριστεί σε τρία ισοδύναμα διαμερίσματα) και όχι ένας διαγωνισμός για το σύνολο της χώρας. Στόχος είναι περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις να διευκολύνονται στη συμμετοχή τους, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και κατ’ επέκταση τα προς διανομή τρόφιμα, αφού το ποσό που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκεκριμένο.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, οι ενδιαφερόμενοι που σε πρωτοβάθμιο επίπεδο απορρίφθηκε ο φάκελός τους, θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίζουν τις αντιρρήσεις ή τις επεξηγήσεις τους, ώστε αυτές να κριθούν από τη δευτεροβάθμια επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θέτει ως προτεραιότητά του, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άποροι δικαιούχοι ένεκα της οικονομικής κρίσης, τη δωρεάν διανομή τροφίμων και θα λάβει κάθε μέτρο για αυτό.

Close