Υπογραφές για το δρόμο προς τον ΣΜΑ Αγιάς

Δημοσιεύθηκε στις: 30 Ιουλίου 2012, 22:26

Αναβαθμίζεται η πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων προς το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Αγιάς μετά την έγκριση για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής, που δόθηκε σήμερα από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, στο έργο «Ολοκλήρωση κόμβου & οδός πρόσβασης προς Σ.Μ.Α. Αγιάς», προϋπολογισμού «290.000,00€» (με ΦΠΑ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας με Δικαιούχο και Κύριο του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 147.615,40 ευρώ.  Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Ιανουάριο 2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση αυτή, θα προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υπογραφής της σχετικής  Σύμβασης για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Όπως τόνισε ο κ. Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα έργο που έχει σαν στόχο την δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης στην κίνηση των μεγάλων οχημάτων προς τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αγιάς. Τόσο με τη δημιουργία επιπλέον λωρίδας όσο, και με τη διαπλάτυνση του κόμβου εξαλείφονται πλέον οι κίνδυνοι που υφίστανται σήμερα από τη χρήση της οδού Λάρισας – Αγιάς εκτός του οδικού κόμβου».

Με το έργο αυτό, προβλέπεται να εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες πλήρους διάνοιξής της οδού στο συγκεκριμένο τμήμα, ώστε να αποκτήσει τελικά διατομή οδοστρώματος 6,00m/7,50m, και κατασκευή επιχωμάτων για την βελτίωσή της.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου παρά το έρεισμα σε μήκος 300,00m περίπου και σωληνωτού αγωγού για την απαγωγή των ομβρίων υδάτων προς παρακείμενο αποδέκτη. Επειδή δέχεται βαρειά κυκλοφορία είναι απαραίτητη η κατασκευή στρώσης του επιχώματος με υλικά κατηγ. Ε4.

Για τον ίδιο λόγο η οδοστρωσία θα αποτελείται από δύο στρώσεις υπόβασης της Π.Τ.Π. Ο-150 και δύο στρώσεις βάσης της Π.Τ.Π. Ο-155. Τέλος θα τοποθετηθεί μία ασφαλτική στρώση βάσης και μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m έκαστη, καθώς και η απαραίτητη σήμανση.

Ο τύπος και το πάχος των ανωτέρων στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα πραγματοποιηθούν και για την κατασκευή της λωρίδας επιβράδυνσης επί της οδού Λάρισας-Αγιάς μήκους 110,00m περίπου. Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί απρόσκοπτη πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων προς και από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Αγιάς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ