Νέος εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Σοφάδων

Δημοσιεύθηκε στις: 28 Ιουλίου 2012, 14:54

Εξοπλίζονται όλα τα Ειδικά σχολεία της Θεσσαλίας

 

Ένα έργο που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Σοφάδων, μπαίνει στη φάση της υλοποίησης.

 

Ειδικότερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή σύμβασης για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α έργο. Θεσσαλίας έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων (ΤΕΕ ΕΑ Σοφάδων-ΕΕΕΚ Σοφάδων & ΤΕ Δημ. Σχ. Ματαραγκας)», συνολικού προϋπολογισμού 65.032,56 ευρώ.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια αντιληφθήκαμε εξ’ αρχής την κάλυψη της ανάγκης για νέο εξοπλισμό όλων των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης μέσω του ΕΣΠΑ.

 

Στόχος του έργου αυτού είναι να καλυφθούν τα παραπάνω σχολεία του Δήμου Καλαμπάκας με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να εκπληρώσουν τη βασική τους επιδίωξη  που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μία υποχρέωση που προωθείται από το Σύνταγμα».

 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού γυμναστικής αθλοπαιδιών ψυχοκινητικής αγωγής καθώς και λοιπού εξοπλισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες σε  εξοπλισμό των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – Ειδικής Αγωγής (ΤΕΕ ΕΑ) Σοφάδων, του  Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Σοφάδων και του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) του Δημοτικού Σχολείου Ματαράγκας.

 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός συγκαταλέγεται στους πίνακες του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξοπλισμού και οι προδιαγραφές εναρμονίζονται με τις εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ προδιαγραφές.

 

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Σοφάδων, το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 36.136,17 ευρώ και αφορά στο υποέργο «Πακέτα Β,Δ,Ζ. έπιπλα – εξοπλισμός γυμναστικής αθλοπαιδιών ψυχοκινητικής αγωγής – λοιπός εξοπλισμός».

 

Μετά την έγκριση αυτή, ξεκινάνε από το Δήμο οι διαδικασίες για την υπογραφή της σχετικής  Σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. Τα είδη προμήθειας για τα οποία δεν προέκυψε ανάδοχος από την διαγωνιστική διαδικασία, επαναδημοπρατούνται και αναμένεται να προχωρήσουν σε σύμβαση στο επόμενο διάστημα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ