Αντιδρούν οι Θεσσαλικοί φορείς για τη συγχώνευση ΚΕΤΕΑΘ – ΕΚΕΤΑ

Δημοσιεύθηκε στις: 27 Ιουλίου 2012, 20:28

Κοινή επιστολή προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Κων/νο Χατζηδάκη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνη Μανιτάκη, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο, απέστειλαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και οι δήμαρχοι Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης, Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός, Λάρισας κ. Κώστας Τζανακούλης, και Τρικάλων κ. Χρ. Λάππας ζητώντας την επανεξέταση των σχεδίων που ανακοινώθηκαν και αφορούν στη συγχώνευση του  Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Στην επιστολή αφού αναφέρεται η μέχρι σήμερα πορεία του Κέντρου τονίζονται οι λόγοι για τους οποίους η δομή του ΚΕΤΕΑΘ πρέπει να παραμείνει ως έχει:

«Στην πρόσφατη λίστα  των συγχωνεύσεων και καταργήσεων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, περιλαμβάνεται και η   συγχώνευση του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Θεωρούμε ότι η συγχώνευση αυτή δεν θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν δημιουργείται οικονομία κλίμακας ούτε σε επίπεδο διοίκησης ούτε σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Αντιθέτως, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την υλοποίησή της συγχώνευσης, όπως το διαφορετικό θεσμικό καθεστώς που διέπει τα δύο Ερευνητικά Κέντρα όσον αναφορά τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  – κάτι που δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.  ιδρύθηκε το 2006 και αρχικά αποτελούνταν από τέσσερα (4) Ερευνητικά Ινστιτούτα. Τον Σεπτέμβριο του 2011 αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους κριτές του εξωτερικού και έλαβε θετικότατα σχόλια σε όλους τους δείκτες αριστείας (π.χ. δημοσιεύσεις, προγράμματα, συμβολή στην ανάπτυξη της Περιφέρειας, κλπ). Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) εισηγήθηκε, σε σχέση με την πρόσφατη αναδιάρθρωση (Α’ Φάση) του ερευνητικού ιστού της χώρας (Ν. 4051/2012), να παραμείνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.  ως αυτόνομο ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλία, με τη συγχώνευση των τεσσάρων Ινστιτούτων σε ένα (1) με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας». Η αυτόνομη ύπαρξη του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., άλλωστε, επιβάλλεται από  την ανάγκη επιστημονικής ενίσχυσης της Κεντρικής Ελλάδας και ειδικότερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που έχει βάσιμες δυνατότητες να γίνει ο τρίτος οικονομικός πόλος στην Ελλάδα.

Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.  έχει συμβάλει ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνεργασίες σε αναπτυξιακά πρόγραμμα με την Περιφέρεια, με τη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους Δήμους για διεκδίκηση κοινοτικών πόρων, αλλά και με τη υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 50 επιχειρήσεις. Συνεπώς, η επικαλούμενη επιχειρηματολογία της οικονομίας κλίμακας για τη συγχώνευση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.  στο ΕΚΕΤΑ, όχι μόνο δεν ευσταθεί, αλλά και δεν είναι ικανή συνθήκη για την επιτυχία ενός περιφερειακού ερευνητικού κέντρου, αφού θα λείπει το όραμα και η «ψυχή» του τοπικού περιβάλλοντος που το ονειρεύτηκε, το δημιούργησε και το στηρίζει.

Η προωθούμενη συγχώνευση δεν συνιστά, παράλληλα, ούτε λειτουργικό εξορθολογισμό, αφού τα γνωστικά πεδία που υπηρετούνται από τα δύο Κέντρα διαφέρουν σημαντικά.

Στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων, τα δύο αυτά Ερευνητικά Κέντρα, όπως και τα υπόλοιπα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, έχουν εδώ και καιρό περιστείλει τις δαπάνες τους σε τέτοιο βαθμό, που η κρατική επιχορήγηση δεν καλύπτει πλέον ούτε τη μισθοδοσία του προσωπικού τους. Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες, τα δύο αυτά κέντρα αναπτύσσονται ραγδαία, λόγω προσέλκυσης πόρων από ανταγωνιστικά προγράμματα και παροχή υπηρεσιών.

Κατόπιν αυτών θεωρούμε αναγκαία την επανεκτίμηση της απόφασης και την αποφυγή βιαστικών χειρισμών, που απλώς δυσκολεύουν το έργο των δύο Ερευνητικών Κέντρων, δημιουργούν αβεβαιότητα στους εργαζόμενους και βλάπτουν την αποδοτικότητα τους.

Και σε τελευταία ανάλυση αν η απόφαση για συγχώνευση είναι οριστική, επιτέλους ας είναι έδρα των συγχωνευόμενων φορέων η Θεσσαλία  που είναι η κατεξοχήν γεωργική περιοχή της χώρας, δεδομένου ότι το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. κάνει πολλή  και σημαντική δουλειά και για τον πρωτογενή τομέα».

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ