Νέος εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Κιλελέρ

Δημοσιεύθηκε στις: 26 Ιουλίου 2012, 17:23

Ένα νέο έργο που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Κιλελέρ, δημοπρατείται μετά από απόφασή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Ειδικότερα, πρόκειται για το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργο  «Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ΑμεΑ Δήμου Κιλελέρ», προϋπολογισμού 200.669,58 ευρώ (με ΦΠΑ)

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την παροχή ειδικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με νοητική υστέρηση. Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού βοηθά τα Τμήματα αυτά να λειτουργήσουν ολοκληρωμένα και να εκπληρώσουν το βασικό τους στόχο, που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μία υποχρέωση που προωθείται από το Σύνταγμα».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 15/6/2012. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κιλελέρ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στο Ε.Ε.Ε.Κ. Λάρισας (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λάρισας), το οποίο στεγάζεται στους Αγ. Αναργύρους Δημοτικής Ενότητας Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ. Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. (αριθμ.πρωτ.65497/Γ6/8-6-20011 & 75408/Γ6/6-7-2011).

Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για τον εξοπλισμό ειδικών εργαστηρίων, την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και εξοπλισμό που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική της αυτονομίας του κάθε ατόμου.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

– Υπολογιστές – συσκευές ήχου και εικόνας

– Διαδραστικούς Πίνακες

– Έπιπλα

– Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας

– Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

– Εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης

– Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής

– Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας – ηλεκτρολογίας

– Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα

– Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης

– Λοιπός εξοπλισμός (για παιδικές χαρές, παραϊατρικά κλπ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ