Νέος εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων για το Δήμο Καρδίτσας

Δημοσιεύθηκε στις: 26 Ιουλίου 2012, 19:18

Νέο εξοπλισμό προμηθεύονται  τα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Καρδίτσας καθώς εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η συμβασιοποίηση σε μέρος του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου : «Προμήθεια Εξοπλισμού Τ.Ε. 2ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 7ου Γυμνάσιου, Τ.Ε. 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολειού Καρδίτσας, Ειδικού Δημοτικού Σχολειού Καρδίτσας, Τ.Ε. 7ου Δημοτικού Σχολειού και Τ.Ε. 6ου Δημοτικού Σχολειού».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 159.652,16 ευρώ και αφορά σε προμήθεια διαφορών κατηγοριών εξοπλισμού (προμήθεια επίπλων καθώς και λοιπού εξοπλισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες σε  παιδαγωγικό υλικό καθώς και σε ειδικών τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμό) για δύο ειδικών σχολείων και έξι τμημάτων ένταξης για τη σωστή λειτουργία τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ εξοπλίζουμε όλα τα Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης της Θεσσαλίας. Ο εξοπλισμός αναφέρεται σε πλήθος ειδών που προορίζονται για τα ειδικά εργαστήρια και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει στην ενδυνάμωση, φυσική και πνευματική της αυτονομίας των ατόμων με ειδικές ικανότητες, προωθώντας την αυτοεκτίμηση και την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο».

Στη φάση αυτή, εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η συμβασιοποίηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης του έργου , που είναι ο Δήμος Καρδίτσας για ορισμένα εκ των ειδών του όλου έργου, όπως και είχαν ζητηθεί.

Ειδικότερα, το έργο προχώρησε στο σύνολό του σε διαγωνισμό, ωστόσο σήμερα υπεγράφη η σύμβαση συνολικού ποσού 20.160,11 ευρώ, και ειδικότερα για το υποέργο «Έπιπλα- πακέτο Β» , με ποσό προς υπογραφή σύμβασης ύψους 18.081,41 ευρώ, και το υποέργο «Λοιπός εξοπλισμός – πακέτο Θ» , που αφορά σε προμήθεια μουσικών ειδών, με ποσό προς υπογραφή σύμβασης ύψους 2.078,70 ευρώ

Μετά την έγκριση αυτή, ξεκινάνε από το Δήμο οι διαδικασίες για την υπογραφή των σχετικών  Συμβάσεων και η προμήθεια – παραλαβή των ειδών. Τα υπόλοιπα είδη εξοπλισμού συνεχίζουν σε διαγωνιστική διαδικασία για ανάδειξη αναδόχων τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ