Ικανοποιητική η πορεία των επενδυτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλία


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ικανοποιητική η πορεία των επενδυτικών προγραμμάτων στη Θεσσαλία

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός για τον ένα χρόνο διαχείρισης από την αιρετή Περιφέρεια των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε αυτή τη δικαιοδοσία χαράξαμε μια ενιαία στρατηγική που στηρίζεται σε τρείς άξονες: 1) ίση αντιμετώπιση όλων των επενδυτών, 2) σωστή οργάνωση και ο συντονισμός των υπηρεσιών 3) διεκδίκηση κονδυλίων από τους κεντρικούς φορείς, ώστε να σταματήσει αυτή η στρεβλή κατάσταση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι επενδυτές έκαναν να πληρωθούν ένα με δύο χρόνια.

Παραλάβαμε 190 επενδυτικά σχέδια που είτε βρισκόταν σε εξέλιξη, είτε τότε ξεκινούσαν και πραγματοποιήσαμε 180 ελέγχους σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Παράλληλα διεκδικήσαμε και πήραμε από το Σεπτέμβριο του 2011 έως σήμερα 53 εκατ. ευρώ για αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων.

Έτσι εξοφλήσαμε ότι χρωστούμενα υπήρχαν από παλαιές επενδύσεις και αποπληρώνουμε καθημερινά τις νέες. Χαράξαμε μια ανατρεπτική δημιουργική πολιτική που παράγει προϋποθέσεις επανάκτησης της αξιοπιστίας της πολιτείας προς τον πολίτη μέσα σε μια τραγική υφεσιακή περίοδο που βιώνει η χώρα».

Ο περιφερειάρχης επεσήμανε ακόμη ότι κάθε επενδυτής που ελέγχεται είτε για την ολοκλήρωση της επένδυσης είτε για την πιστοποίηση του 50% εξοφλείται άμεσα. Δεν παρέλειψε δε να ευχαριστήσεις τις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και όλους όσους βοήθησαν προς την κατεύθυνση αυτή δίνοντας μια νέα διάσταση κλίματος εμπιστοσύνης.

«Πρόκειται για μια μοναδική συγκυρία από τότε που ισχύει ο Αναπτυξιακός Νόμος και αυτό γιατί η καλή συνεργασία των υπηρεσιών μας με τα αρμόδια Υπουργεία  και η στρατηγική που χαράξαμε, έφεραν τα αποτελέσματα αυτά. Έτσι στέλνουμε το μήνυμα ότι με πολλή δουλειά, ενότητα, αφοσίωση, συνεργασία και συνέργεια, πετυχαίνουμε. Και έτσι συνεχίζουμε», υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Ακόμη τόνισε ότι αναμένεται ένα νέο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επενδύσεις και το οποίο θα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το οποίο θα απευθύνεται και σε νέους επενδυτές (μικρής ηλικίας) κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει αρκετά από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας παρέλαβε τον Ιούλιο του 2011 ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 190 επενδυτικά σχέδια τα οποία και αναλύονται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

58

21.400.000

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ

88

32.100.000

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

44

16.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

190

70.000.000

Από τις ανωτέρω επενδύσεις ποσοστό 24% ή17 εκ.€ περίπου αντανακλά σχέδια τα οποία είχαν μεν εγκριθεί αλλά παρέμεναν ανενεργά κυρίως για χρηματοδοτικούς λόγους συνέπεια της κρίσης.

Η Αιρετή περιφέρεια γνωρίζοντας το πόσο σημαντικό ρόλο έχουν οι επενδυτικές κινήσεις μέσα στην τεράστια κρίση που πλήττει την χώρα μας επιδόθηκε σε έναν αγώνα με τελικό στόχο την προώθηση των επενδύσεων. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατίθενται επενδύσεις ποσού από 200.000 έως 3 εκατ. ευρώ

1. Στρατηγική της Περιφέρειας:

 • Η ίση αντιμετώπιση όλων των επενδυτών
 • Η σωστή οργάνωση και ο συντονισμός των υπηρεσιών
 • Η διεκδίκηση κονδυλίων από τους κεντρικούς φορείς

Έτσι σήμερα μετά από ένα  χρόνο διαχείρισης από την αιρετή περιφέρεια :

ü  Έχει συσταθεί νέα γνωμοδοτική Επιτροπή

ü  Έχει εκδοθεί νέο όργανο Περιφερειακού Ελέγχου με την συμμετοχή 159 υπαλλήλων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, όλων των ειδικοτήτων

ü  Διενεργήθηκαν 180 έλεγχοι σε αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια.

ü  Ολοκληρώθηκε το 58% των ενεργητικών Επενδυτικών σχεδίων , ως φυσικό αντικείμενο και έκανε έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

ü  Ενώ το 42% προχώρησε στο 50% της υλοποίησης.

ü  Εξασφαλίσθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1/7/2011 μέχρι 30/6/2012 χρηματοδοτήσεις ύψους 53 εκ.€ σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

11.000.000€

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

14.000.000€

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

5.000.000€

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

7.000.000€

ΜΑΪΟΣ 2012

11.000.000€

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

5.000.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

53.000.000€

Με τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις η περιφέρεια έχει καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεών στα παλαιά επενδυτικά σχέδια τα οποία παρέλαβε και πλέον η καταβολή των επιχορηγήσεων σε όποια επένδυση προχωρά είναι σχεδόν άμεση.

Η δραστηριότητα όμως της αιρετής περιφέρειας δεν σταματά εδώ.

2. Νέο Πρόγραμμα

Στην προσπάθειά μας για τόνωση της αγοράς, και την δημιουργία θέσεων εργασίας, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας .προχωρήσαμε στη κατάθεση πρότασης για υλοποίηση προγράμματος ενισχυτικού των ΜΜΕ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες αλλά και νέες επενδύσεις και σύμφωνα με την πρόταση η διαχείρισή του θα γίνει μέσω των υπηρεσιών της περιφέρειας χωρίς την μεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε , Ενισχυόμενοι κλάδοι και τομείς είναι όλοι οι κλάδοι (μεταποίηση, τουρισμός, υπηρεσίες, εμπόριο) με παράλληλη εξέταση της δυνατότητας ένταξης και της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Επίσης προτείνεται για όλους τους τομείς να θεωρούνται επιλέξιμες όλες οι δυνατές δαπάνες και ενέργειες και να επιτρέπεται η ανέγερση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων έως 50% για τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Για τον τουρισμό ειδικότερα να καλύπτεται έως 100%.

Καθώς επίσης προτείνεται οι δαπάνες προβολής και προώθησης να αυξηθούν σαν ποσοστό επί του συνόλου της επένδυσης από 5% σε 15%. Οι δαπάνες προβολής και προώθησης  στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία με δεδομένο το μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον στρέφουν τις επιχειρήσεις σε μία μεγαλύτερη προσπάθεια να προβάλλουν τα προϊόντα – υπηρεσίες τους.

Η πρόταση κατατέθηκε το Μάρτιο του 2012 και αναμένεται η έγκρισή της.

3. Νέες Επενδύσεις

Επίσης το χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 30/6/2012 στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου υποβλήθηκε στην περιφέρεια και στο γραφείο εξυπηρέτησης Επενδυτών που συστήθηκε πρόσφατα , 20 νέα επενδυτικά σχέδια ύψους 21.916.034 € :

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος παρέχει εναλλακτικά (όχι ταυτόχρονα) στα επενδυτικά σχέδια τις παρακάτω ενισχύσεις:

 • Παροχή επιχορήγησης από το ελληνικό Δημόσιο ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).
 • Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών.
 • Επιδότηση κόστους δημιουργουμένων θέσεων εργασίας για 2 χρόνια.

Επιλέξιμες θεωρούνται υφιστάμενες (παλιές και νέες) ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, που πρόκειται να υλοποιήσουν ένα από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια του Α’/γενή , Δευτερογενή & Τριτογενή τομέα.

Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών ,ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων , καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων συγχρόνων μηχανημάτων , ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης , συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού.
 • Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή , ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού.
 • Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού.
Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο