Δημοπρατείται η ανάπλαση της βορειοδυτικής περιοχής των Φαρσάλων

Δημοσιεύθηκε στις: 26 Ιουλίου 2012, 17:01

Ένα νέο έργο για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ΡΟΜΑ μπαίνει σε φάση υλοποίησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου: «Αναβάθμιση-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων», προϋπολογισμού 570.709,39€ (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό επιτυγχάνουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν υποβαθμισμένη. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων. Το έργο αυτό περιλαμβάνει βασικές υποδομές απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητάς των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου, και την προστασία του περιβάλλοντος».

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από το Δήμο Φαρσάλων, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 12/06/2012 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εμπίπτει στην ομάδα των έργων σε οικισμούς – περιοχές που κατοικούν ΡΟΜΑ.

Με την υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνεται η αναβάθμιση-ανάπτυξη της περιοχής και η διενέργεια παρεμβάσεων στον αστικό ιστό, ώστε να αμβλυνθούν τα υφιστάμενα αρνητικά χαρακτηριστικά και να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων. Βασικός στόχος είναι η αναμόρφωση του αστικού χώρου και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και της καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής των ROMA.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης–αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων και οδών στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας κοινωνικών – ευπαθών ομάδων της πόλης των Φαρσάλων (ROMA).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ