Αιτήσεις για επιλογή εκπαιδευτικών των καλλιτεχνικών μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε στις: 23 Ιουλίου 2012, 13:20

Υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 3 Αυγούστου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας  ανακοινώνει την :

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν από την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 έως και την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων, να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα (οικίας, εργασίας και κινητό) του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται  στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας (Καλλιθέας 11)καθώς και στην  ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.minedu.gov.gr.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ