Απροστάτευτοι από τη ραδιενέργεια!

Δημοσιεύθηκε στις: 22 Ιουλίου 2012, 12:21

Καμία αρμοδιότητα για ελέγχους στα φορτία πλοίων δεν έχει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΟΛΒ, δεν έχει καμία αρμοδιότητα να διεξάγει οποιοδήποτε τεχνικό έλεγχο στα φορτία που εισάγονται ή εξάγονται από το Λιμάνι Βόλου.

Τα παραπάνω σημειώνει με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ο οποίος προσθέτει ότι η αντίστοιχη υποχρέωση ελέγχων για τον εντοπισμό τυχόν ύπαρξης ραδιενεργών υλικών στο παλαιό σιδηρομετάλλευμα γίνεται με την υποχρεωτική εγκατάσταση ειδικών μετρητικών διατάξεων στις εισόδους των βιομηχανιών επεξεργασίας σιδήρου καθώς και στα τελωνεία εισόδου της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου σημειώνει ακόμη ότι ο Οργανισμός δεν έχει εκπονήσει σε αυτή την φάση σχέδιο για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων λόγω ανίχνευσης ραδιενέργειας σε φορτία.

Επειδή όμως κρίνει, όπως προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, το περιστατικό ως αρκετά σοβαρό, θα προχωρήσει σε επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προσωπικού της καθώς και τυχόν εμπλεκόμενων φορέων π.χ. Λιμενική Αρχή, Τελωνεία κ.λ.π. (εφόσον ζητηθεί), για τη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων, την προστασία του προσωπικού και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».

(Εφημερίδα «Ταχυδρόμος»)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ