Στη Λάρισα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημοσιεύθηκε στις: 21 Ιουλίου 2012, 16:33

Εκδήλωση για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνεται στη Λάρισα την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 στις 7:00μμ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στην αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα προγράμματα σπουδών, κόστος σπουδών, στέγαση φοιτητών και διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Σήμερα, πάνω από 200 σπουδαστές από την Ελλάδα έχουν επιλέξει και βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις σπουδές τους.

Οι σπουδές κάθε ατόμου αποτελούν ίσως την σημαντικότερη απόφαση του, ειδικότερα σ’ αυτή την εποχή των έντονων προκλήσεων. Επομένως, η σωστή επιλογή του πανεπιστημίου σημαδεύει ολόκληρη μας τη ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχθεί μέχρι και 7.000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Λευκωσία είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και θεωρείται κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 4 σχολές με 9 τμήματα:

• Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

– Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών

– Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς

– Τμήμα Νομικής

• Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

– Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

– Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

• Σχολή Θετικών Επιστημών

– Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανολογίας

– Τμήμα Επιστημών Υγείας

• Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής

– Τμήμα Τεχνών

– Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Κύπρο που εγκρίθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Όλα τα τμήματα και των τεσσάρων σχολών έχουν αναγνωριστεί ως ομοταγή και ισότιμα προς τα αντίστοιχα των Ελληνικών ΑΕΙ.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities , το οποίο αποτελείται από 66 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 28 χώρες με σύνολο 600,000 φοιτητών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει 114 συμφωνίες στο πρόγραμμα Erasmus με 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές πανευρωπαϊκό περιφερειακό πανεπιστήμιο στελεχωμένο με διεθνούς κύρους καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές.

Το τμήμα Νομικής έχει καταστεί από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους σπουδαστές από την Ελλάδα. Το τμήμα λειτουργεί στην ελληνική γλώσσα και διαθέτει σύγχρονο πρόγραμμα νομικών σπουδών, με αντιστοιχία των προγραμμάτων των νομικών τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων. Δίνεται έμφαση στη Νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνει τη νομολογία των κρατών-μελών. Οι απόφοιτοι πτυχιούχοι της Νομικής έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου, αλλά και όλους τους δικηγορικούς συλλόγους των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Λόγω της αντιστοιχίας της Νομικής με τις νομικές σχολές της Ελλάδας, δεν απαιτούνται εξετάσεις μαθημάτων για αναγνώριση.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι φοιτητές από την Ελλάδα σπουδάζουν μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχή στήριξη και καθοδήγηση που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική επιτυχία του κάθε σπουδαστή. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει επίσης ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα πολύ κοντά στην πανεπιστημιούπολη για τις ανάγκες στέγασης των σπουδαστών.

Ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει η ιστοσελίδα www.euc.ac.cy αλλά και ή επικοινωνία στο admit@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.

newsbeast.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ