Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζεται στη Λάρισα

Δημοσιεύθηκε στις: 20 Ιουλίου 2012, 12:30

Την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Imperial

Πραγματοποιείται εκδήλωση παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λάρισα την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 στις 7:00μμ, στο ξενοδοχείο Classical Imperial Larisa (Φαρσάλων 182, Λάρισα).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στην αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα προγράμματα σπουδών, κόστος σπουδών, στέγαση φοιτητών και διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Σήμερα, πάνω από 200 σπουδαστές από την Ελλάδα έχουν επιλέξει και βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις σπουδές τους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ