Οι προτάσεις των Λαρισαίων δικηγόρων στον υπουργό Δικαιοσύνης

Δημοσιεύθηκε στις: 19 Ιουλίου 2012, 17:09

Σειρά προτάσεων για τα μεγάλα θέματα που ταλανίζουν τον χώρο της δικαιοσύνης κατέθεσε με υπόμνημα ο δικηγορικός σύλλογος Λάρισας στον υπουργό Δικαιοσύνης κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα.

Αναλυτικά:

A  Θέματα Δικαιοσύνης

1. Μοναδική διέξοδος στο ζήτημα της βραδείας απονομής δικαιοσύνης, ο ειλικρινής και αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης, Δικαστών, Εισαγγελέων, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων. Σε διαφορετική περίπτωση το υπαρκτό αυτό πρόβλημα αποτελεί πρόσχημα και όχημα για παρεμβάσεις εξωθεσμικών παραγόντων και εκπροσώπων μεγαλοσυμφερόντων στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης. Είμαστε σύμφωνοι λοιπόν στη θέση που διατυπώσατε κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας για συγκρότηση επιτροπής με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και με αντικείμενο την αναζήτηση λύσεων στο μείζον αυτό πρόβλημα. Εν προκειμένω, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Οκτώβριο του 2011 κείμενο εμπεριστατωμένων προτάσεων για το ζήτημα της επιτάχυνσης των δικών.

2. Ν.4055/2012. Εκ νέου αξιολόγηση διατάξεων του Νόμου αυτού που ψηφίστηκαν παρά την τεκμηριωμένη και καθολική αντίδραση του δικηγορικού σώματος και οι οποίες είναι ήδη προφανές ότι θα οδηγήσουν σε τελμάτωση (π.χ υπερφόρτωση Ειρηνοδικείων) ενώ καταστρατηγούν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη (τόκος επιδικίας, θέσπιση πλήθους παραβόλων σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής , ποινικής και διοικητικής διαδικασίας).

3. Αναστολή ισχύος των διατάξεων  του Ν 4055/2012 (άρθρο 110 παρ.21 ) που προβλέπουν από 16-09-2012 την υπαγωγή στην υλική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων  των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας. Είναι γνωστό στους παροικούντες τον χώρο της Δικαιοσύνης ότι τα Ειρηνοδικεία δεν είναι δυνατόν με τις υπάρχουσες υποδομές να αντέξουν το βάρος νέων υποθέσεων αφού ήδη τελματώθηκε η διαδικασία από το βάρος των υποθέσεων των «υπερχρεωμένων νοικοκυριών».

4. Αξιολόγηση των αναγκών κάθε Δικαστηρίου σε προσωπικό και με βάση αυτήν την ανακατανομή του με σκοπό την ορθολογικότερη αξιοποίηση του.

5. Βελτίωση υποδομών και κυρίως την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών των Δικαστηρίων.

Β. Θέματα κλάδου

1. Ανάσχεση της σφοδρής επίθεσης που δέχεται το δικηγορικό σώμα τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια στο όνομα της ιδεοληψίας της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού επαγγέλματος η οποία πέραν των άλλων ενθαρρύνει και εκτρέφει αρνητικά φαινόμενα επικίνδυνα για τη Δικαιοσύνη (εταιρία παροχής νομικών υπηρεσιών  πρώην δικαστή Καλούση !!!). Εν προκειμένω βρίσκονται στην απόλυτα  σωστή κατεύθυνση οι πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις σας κατά την ομιλία σας στο Κοινοβούλιο (« … (μόνον) όποιος δεν θέλει δεν γίνεται δικηγόρος…»)

2. Ενδυνάμωση της λειτουργηματικής φυσιογνωμίας του δικηγόρου, την οποία κυρίως επιχειρεί να πλήξει το ψευδεπίγραφο ζήτημα του κλειστού (!!!) επαγγέλματος του δικηγόρου. Ακόμη η περαιτέρω θεσμική θωράκιση της αυτοτέλειας των δικηγορικών συλλόγων την οποία επίσης επιδιώκουν να προσβάλλουν οργανωμένα συμφέροντα που θέλουν να επικρατήσουν στο χώρο της Δικαιοσύνης. Στη κατεύθυνση αυτή η κορυφαία προσπάθεια πρέπει να γίνει  μέσα από την διαδικασία της ψήφισης του νέου Κώδικα Περί Δικηγόρων και θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα πορίσματα των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και της αρμόδιας επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

(Ενδεικτικά αναφέρουμε : χρονικοί περιορισμοί εγγραφής στο ειδικό βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων, επαναδιορισμός δικηγόρου, δικηγορία συνταξιούχων, αριθμός έμμισθων δικηγορικών εντολών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για την εγγραφή πτυχιούχων νομικής κοινοτικών ΑΕΙ στο ειδικό βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων, η έννοια και η σημασία της σωματειακής μορφής των δικηγορικών συλλόγων ως ΝΠΔΔ για ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους και την απόκτηση δικαιωμάτων και ανάληψη υποχρεώσεων –αυθεντική ερμηνεία του άρθρου 194 του Κ.Περί Δικηγόρων κ.λ.π)

3. Να προχωρήσει ο θεσμός της Διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές διαφορές με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3898/2010 και του Π.Δ.123/2011, το οποίο αποτρέπει την απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης και τη διολίσθηση σε διαδικασίες «ιδιωτικής δικαιοσύνης». Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας έχει εντάξει ηδη στην αποφασιστική αρμοδιότητά του το θέμα της Διαμεσολάβησης και δρομολογεί τη διαδικασία της δημιουργίας Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

4. Αποτροπή του κινδύνου για την ασφάλεια των συναλλαγών  μέσω της διατήρησης της παράστασης του δικηγόρου στις δικαιοπραξίες με βάση την αξία του αντικειμένου της.

5. Τροποποίηση του άρθρου 96 του Κώδικα Περί Δικηγόρων όπως ισχύει μετά το άρθρο 5 παρ.8 του Ν3919/2011             -γραμμάτιο προκαταβολής- (επισυνάπτεται επ’ αυτού σχετική γνωμοδότηση του εγκρίτου συναδέλφου Μιχαήλ Παπαγεωργίου).

6. Ενισχύοντας τα όσα είπατε κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στη Βουλή περί της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός συναδέλφων και ειδικά οι νέοι δικηγόροι, σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από τα οποία προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία προς απόκρουση των όσων αβασάνιστα συχνά «διακηρύσσονται» από τα τηλεοπτικά παράθυρα περί του προνομιούχου και κλειστού επαγγέλματος του δικηγόρου:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

2010

2011

2012

0 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

75

81

103

ΕΩΣ 10ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

247

282

349

ΕΩΣ 20ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

164

139

158

ΕΩΣ 30ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

107

99

84

ΕΩΣ 40ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

50

47

48

ΕΩΣ 50ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

43

49

24

ΑΝΩ ΤΩΝ 50ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

119

122

53

Το πρόβλημα γίνεται εναργέστερο και εντονότερο αν αναλογισθεί κανείς και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών η οποία πλήττει κυρίως τους νέους δικηγόρους. Προς τούτο σας επισυνάπτουμε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εμπρόθεσμη παράδοση των ασφαλιστικών βιβλίων από τα οποία προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν μπόρεσε να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές του 2011.

7. Παρέμβαση στη λειτουργία του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών. Οι δικηγόροι της περιφέρειας αισθάνονται ανασφάλιστοι. Προς τούτο αρκεί ένα πρόσφατο παράδειγμα συναδέλφου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε σε Νοσοκομείο της πόλης μας. Στο γραφείο κίνησης ασθενών, προτού του επιτραπεί η έξοδος, του ζητήθηκε το είδος της Ασφάλισής του. Στο άκουσμα της λέξης « ΤΥΔΕ », η υπάλληλος του εγχείρισε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με την οποία αναλάμβανε την υποχρέωση να καταβάλλει ιδίοις εξόδοις το κόστος των διενεργηθεισών εξετάσεων και να αποστείλει την εξοφλητική απόδειξη στο ΤΥΔΕ για να του επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Άλλως, μετά το πέρας πενθημέρου θα βεβαιωνόταν το σχετικό ποσό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.!!! Παρά τις διαμαρτυρίες του για το γεγονός αυτό του εξήγησε ότι το Γενικό Νοσοκομείο δεν δέχεται πλέον να κάνει πίστωση σε ασφαλισμένους του ΤΥΔΕ , το οποίο καίτοι «ευγενές», κατά την γνωστή παραφιλολογία, δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα «ταπεινά» ΟΓΑ και ΙΚΑ, τα οποία συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους τους. Κατά συνέπεια, δικαιολογημένα ο συνάδελφος ανεφώνησε, όσον αφορά την ασφάλιση, καλύτερα γεωργός ή οικοδόμος παρά δικηγόρος…Εν προκειμένω πλήρωσε το ποσό που του ζητήθηκε και έλαβε την αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για να την αποστείλει στο Ταμείο και να πληρωθεί από αυτό….

Γ. Τοπικά θέματα

1. Εντονο πρόβλημα συλλειτουργίας με την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας, εξαιτίας επανειλημμένης απαξιωτικής προς τους δικηγόρους συμπεριφοράς της, η οποία συνιστά κίνδυνο για  κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος δικαιώματα των πολιτών και παραβίαση των αρχών της Δίκαιης Δίκης. Το πρόβλημα αυτό εκθέσαμε πρόσφατα στον Επιθεωρητή –Αρεοπαγίτη κ. Ιωάννη Σίδερη κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα και σας ενημερώσαμε αναλυτικά με αναφορά μας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας όχι μόνον δεν ανέχεται τέτοια αρνητικά για το κύρος της Δικαιοσύνης φαινόμενα, αλλά με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, θα αναδείξει και με κινητοποιήσεις το πρόβλημα της τυχόν παραμονής της ως άνω δικαστικού λειτουργού στην ευαίσθητη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μας θέση της.

2. Παρεμβάσεις στα προβλήματα: α)  της μόνωσης του Δικαστικού Μεγάρου  β) έλλειψης μηχανοργάνωσης Εφετείου και Πρωτοδικείου γ) αποτροπής του συχνότατου αρνητικού φαινομένου της διακοπής των δικών λόγω απειλητικών τηλεφωνημάτων τοποθέτησης βόμβας με εγκατάσταση μηχανισμού στις εισόδους. δ) βασικών ελλείψεων, τουλάχιστον σε αυτό της γραφικής ύλης (!!!) στις γραμματείες των δικαστηρίων.

3. Προκειμένου να αξιολογήσετε την κατάσταση σχετικά με την καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων και σε σχέση με όσα αναφέρονται για την εφαρμογή του Ν4055/2012 σας επισυνάπτουμε συγκεκριμένη κατάσταση με τα δικαστήρια της Λάρισας και τις διαδικασίες στις οποίες παρατηρείται η μεγαλύτερη βραδύτητα στην εκδίκαση των υποθέσεων.

4.  α)Εισαγγελία Πρωτοδικών: Ελλείψεις προσωπικού (14 κενά) οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σύντομα σε παράλυση κυριολεκτικά της υπηρεσίας αυτής.

β) Πρωτοδικείο: Ελλείψεις προσωπικού (10 κενά).

γ) Ειρηνοδικείο: Αδυναμία ανταπόκρισης του υπάρχοντος προσωπικού λόγου φόρτου κατά τα προαναφερόμενα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ