Ρύθμιση εθνικού χρέους; Όχι …στα χωράφια μας!

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Ιουλίου 2012, 21:46

Να μην χρησιμοποιηθεί η Αγροτική Τράπεζα,  καθώς και οι υποθηκευμένες ή προσημειωμένες ιδιοκτησίες των αγροτών απ’ αυτή, για την εξόφληση μέρους του εθνικού χρέους, ζητούν οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας.

Γι’ αυτό το λόγο προχωρούν σε συμβολική διαμαρτυρία έξω από το κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί καλώντας σε συμπαράσταση αγρότες και υπαλλήλους της Τράπεζας.  Με το σύνθημα: ξεχρέωμα δεν σημαίνει ξεχέρσωμα οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας θέλουν να αναδείξουν το ζήτημα μείζονος σημασίας σε μια περιοχή όπου κάθε οικογένεια έχει έναν κατά κύριο ή δευτερεύοντα επάγγελμα αγρότη.

Στην ανακοίνωση των Ενεργών Πολιτών υπενθυμίζεται ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος συστήθηκε το 1929 (ν.4332) με σκοπό την εξασφάλιση πίστωσης –ρευστότητας προς τον αγροτικό κόσμο για την καλύτερη αξιοποίηση της αγροτικής γης, την απόκτηση μηχανημάτων κ.α. Αποτέλεσε, έστω και με στρεβλό τρόπο, τον πυλώνα ανάπτυξης και αξιοποίησης του πρωτογενούς τομέα.

Κι ενώ με στοιχεία 31-12-2011, η Αγροτική Τράπεζα είχε απόλυτη επάρκεια σε κεφάλαια, (με δείκτη κοντά στο 11%) και προχωρούσε στο τελικό στάδιο της αναδιάρθρωσής της,  κακοί χειρισμοί διοίκησης και ιθυνόντων και οι πολιτική απόφαση για τη συμμετοχή της Αγροτικής Τράπεζας στο PSI και το «κούρεμα», τόσο των ομολόγων, (τα οποία με ευθύνη του κράτους είχε φορτωθεί), όσο και των δανείων προς το δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις την έφεραν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Έτσι, με πρόσφατο νόμο που δημοσιεύτηκε πριν τις τελευταίες εκλογές (Φ.Ε.Κ. 1363) αποφασίστηκε ότι «δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 92,684% επί του μετοχικού της κεφαλαίου» μεταβιβάζονται και «περιέχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. κατά πλήρη κυριότητα».

Με δεδομένο ότι ο νόμος 3986/2011 ορίζει με σαφήνεια ότι το προϊόν αξιοποίησης του Ταμείου «χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του χρέους της χώρας» (άρθρο 1, παρ. 2) εκφράζεται η ανησυχία α) για την τύχη που επιφυλάσσουν για την «Τράπεζα των αγροτών» και β) μήπως μπουν σε καθεστώς διαπραγμάτευσης και οι υποθήκες χωραφιών και κατοικιών αγροτών, οι περισσότεροι από τους οποίους τα έχουν υποθηκεύσει προκειμένου να δανειστούν.

Οι Ενεργοί Πολίτες Λάρισας δεν ζητούν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, την άρση των υποθηκών, ούτε το χάρισμα των αγροτικών χρεών –όπως δεν συμβαίνει και με τα στεγαστικά ή άλλα δάνεια των υπόλοιπων πολιτών. Ζητούν όμως να εξαιρεθούν οι εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες, προσημειώσεις κ.λ.π.) που έχουν εγγραφεί σε βάρος της ακίνητης περιουσίας των αγροτών, ώστε να αποτραπεί στο μέλλον ο κίνδυνος κατασχέσεων και απώλειας περιουσιακών στοιχείων των αγροτών από τους ευρωπαίους δανειστές ή άλλους επίδοξους αγοραστές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ