Έργα ανάπλασης στο συνοικισμό των τσιγγάνων στα Τρίκαλα

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Ιουλίου 2012, 14:15

Στο ΕΣΠΑ με απόφαση του περιφερειάρχη, η κατασκευή αντλιοστασίου ύψους 671.580 ευρώ

Ένα νέο έργο για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ΡΟΜΑ ενέταξε με σημερινή απόφασή του στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή Αντλιοστασίου και Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Συνοικισμό των Τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 671.580,00 ευρώ

Όπως επεσήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με την ένταξη του έργου αυτού σε μια περιοχή των Τρικάλων που κατοικούνται από ΡΟΜΑ, επιτυγχάνουμε ένα πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει βασικές υποδομές απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητάς των κατοίκων, βελτιώνοντας υγειονομικά και λειτουργικά την περιοχή. Με την υλοποίηση του επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και προστατεύεται ο υδροφόρος  ορίζοντας».

Με την έγκριση του περιφερειάρχη, ολοκληρώνεται η Αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον 3ο και τελευταίο Κύκλο Συγκριτικής αξιολόγησης,  της Πρόσκλησης Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας «54 : Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» / Κατηγορία Πράξεων 5419: «Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας

Τα σημαντικά έργα που αξιολογήθηκαν θετικά και για τα οποία αποφασίζεται η ένταξή τους, αφορούν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές Δήμων της Περιφέρειας, στις οποίες κατοικούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η συγχρηματοδότησή τους γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 85%.

Αντικείμενο του έργου «Κατασκευή Αντλιοστασίου και Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Συνοικισμό των Τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 671.580,00 ευρώ,  είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων στην περιοχή Κηπάκι του οικισμού των τσιγγάνων του Δήμου Τρικκαίων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1.            Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εκτιμώμενου συνολικού μήκους 3.920μ. Το δίκτυο ακαθάρτων θα λειτουργεί με βαρύτητα μέχρι το αντλιοστάσιο του Κηπακίου και στη συνέχεια, με  καταθλιπτικό αγωγό οδηγούνται τα λύματα στον κεντρικό αγωγό προσαγωγής λυμάτων  προς την Ε.Ε.Λ. Το μήκος του συλλεκτήριου αγωγού του οικισμού είναι 1.180μ., ενώ το υπόλοιπο δίκτυο είναι δευτερεύοντες αγωγοί μήκους 1.800μ. Ο καταθλιπτικός αγωγός είναι «δίδυμος» συνολικού μήκους 940μ. Η αποχετευόμενη έκταση περιλαμβάνει όλο τον οικισμό και υπολογίζεται σε 6,3ha.

2.            Έργα προσαγωγής: Τα έργα προσαγωγής περιλαμβάνουν ένα αντλιοστάσιο δυναμικότητας 33m3/h.

 

Το έργο της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού των τσιγγάνων είναι μεγάλης σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.  Η ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό  περιβάλλον και τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Οι κύριες επιπτώσεις της  πρακτικής αυτής αφορούν στην υποβάθμιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων με  κίνδυνο μόλυνσης του νερού ύδρευσης και άρδευσης, στη ρύπανση του εδάφους, στην  τοξικότητα των πληθυσμών ζώων κι φυτών, στη δημιουργία σηπτικών συνθηκών  επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και στην πρόκληση ανεπιθύμητων οσμών που  δημιουργούν σημαντική όχληση στον πληθυσμό της περιοχής.

Με την κατασκευή του έργου θα αποκτηθούν για το σύνολο των κατοίκων του οικισμού οι αντίστοιχες υποδομές, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή  της Οδηγίας 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ