Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τις συντάξεις

Δημοσιεύθηκε στις: 18 Ιουλίου 2012, 19:29

Αποκαλυπτικά στοιχεία για συνταξιούχους που δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους ή δηλώνουν λιγότερα, καθώς και «ενισχυμένα» ποσοστά αναπηρίας φέρνουν στο φως οι έλεγχοι που διενεργούνται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.Μετά τους ελέγχους στον Τομέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), οι διασταυρώσεις στις καταβολές των συντάξεων με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, συνεχίστηκαν σε άλλο τομέα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ).

Συγκεκριμένα, στους Τομείς Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) από τους 19.972 ασφαλισμένους, ποσοστό 0,67% (134 άτομα) δεν είχαν καθόλου ΑΦΜ, ενώ ποσοστό 5,55% (1109 άτομα) είχαν λανθασμένο ΑΦΜ.

Ποσοστό 8,23% (1.542 άτομα) εντοπίστηκαν να μην έχουν υποβάλει καθόλου φορολογική δήλωση, 707 ασφαλισμένοι (ποσοστό 3,77%) δεν υπέβαλαν δήλωση παρότι υποχρεούνταν εφόσον είχαν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ.

Ποσοστό 11,70% (2.011 άτομα), δήλωσαν μικρότερη σύνταξη από αυτή που πραγματικά χορηγεί το ταμείο. Τέλος, οι συνταξιούχοι του ταμείου με αναπηρία είναι 1.677 (ποσοστό 9,8%, ενώ ο γενικός μέσος όρος είναι 7,7%).

Σύνταξη από το ΝΑΤ με πλαστά πιστοποιητικά 

Υπάλληλοι ελληνικών προξενείων και πρεσβειών, γιατροί αλλά και υπάλληλοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, φέρεται να εμπλέκονται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στην υπόθεση των παροχής παράνομων συντάξεων και βοηθημάτων σε ναυτικούς και δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, έχουν βρεθεί έως σήμερα περισσότερες από εξήντα περιπτώσεις ναυτικών που προσπάθησαν να λάβουν ή έχουν λάβει, με πλαστά πιστοποιητικά, παράνομα, σύνταξη γήρατος από το ΝΑΤ.

Τα πιστοποιητικά βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας από πλοία με σημαία τρίτης χώρας για την παροχή σύνταξης σε ναυτικούς φέρεται να έχουν πλαστή υπογραφή και σχετική σφραγίδα διπλωματικών υπαλλήλων ελληνικών προξενείων και πρεσβειών, οι οποίοι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δεν υπηρετούσαν ή ήταν ανύπαρκτοι ως πρόσωπα στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται δε, ότι η χρήση των πλαστών πιστοποιητικών γινόταν με τη «νομότυπη» διαδικασία, αφού ο ναυτικός είχε πληρώσει, ως προς τον χρόνο αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία που φέρουν σημαία Τρίτης Χώρας, τις ανάλογες εισφορές στο ΝΑΤ.

Ταυτόχρονα, διερευνάται η έκδοση πλαστών ή παραποιημένων ιατρικών βεβαιώσεων, καθώς και η υποβολή ενυπόγραφων αιτήσεων για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εφ’ άπαξ σε συνταξιούχους ΝΑΤ.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά στην υποβαλλόμενη αίτηση προς το ΝΑΤ, για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση του εφ’ άπαξ (επιδόματος).

Οι ιατρικές βεβαιώσεις, καθώς και μέρος πλαστών πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, βρέθηκαν σε υπάλληλο του ΝΑΤ, ο οποίος δεν ήταν αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων – δικαιολογητικών και τη διεκπεραίωσή τους.

http://www.real.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ