Στη δημοσιότητα οι προσωρινοί πίνακες ωρομισθίων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Ιουλίου 2012, 19:56

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες (προσωρινοί) αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-13 των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Για την ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην κεντρική είσοδο της Σχολής και μπορούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι να τους λάβουν γνώση, όπως επίσης και από το site του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.oaed.gr/Pages/SN_1399.pg

Οι τυχόν ενστάσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 18-07-2012 έως 24-07-2012 στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ., υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456. Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier).

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες (προσωρινοί) αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-13 των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Για την ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην κεντρική είσοδο της Σχολής και μπορούν οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι να τους λάβουν γνώση, όπως επίσης και από το site του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.oaed.gr/Pages/SN_1399.pg

Οι τυχόν ενστάσεις ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 18-07-2012 έως 24-07-2012 στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ., υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456. Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ