Αιτήσεις για ωρομίσθιους και αναπληρωτές στα Μουσικά σχολεία της Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Ιουλίου 2012, 15:34

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας ανακοινώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας  καλεί τους εκπαιδευτικούς

α) των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και των πινάκων διορισμών (πίνακας 24μήνου και πίνακας 30μήνου) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2012-2013 και

β) των εμπειροτεχνών ιδιωτών να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

1. α) όσοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπ/κού μέχρι 30-06-2010,

β) όσοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

εκάστου κλάδου και

γ) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια βάσει της ημεροχρονολογίας

κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους και

2. Εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς που έχουν γνώση στις μουσικές ειδικεύσεις που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο  και επιθυμούν την ένταξη τους στους πίνακες ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων εμπειροτεχνών για το σχ. έτος 2012-13

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε μία μόνο Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης από 17-7-2012 έως και 27-7-2012 και συγκεκριμένα:

Δ/νση Β/θμιας

2ο οροφος

ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και εμπειροτεχνών ιδιωτών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών – ωρομισθίων είναι το ακόλουθο

ΗμερομηνίαΏρες παραλαβήςΑρχικό επωνύμου
Τρίτη 17/708.30 – 15.00Α-Δ
Τετάρτη 18/708.30 – 15.00Α-Δ
Πέμπτη 19/708.30 – 15.00Ε-Κ
Παρασκευή 20/708.30 – 15.00Ε-Κ
Δευτέρα 23/708.30 – 15.00Λ-Ο
Τρίτη 24/708.30 – 15.00Λ-Ο
Τετάρτη 25/708.30 – 15.00Π-Ω
Πέμπτη 26/708.30 – 15.00Π-Ω
Παρασκευή 27/708.30 – 15.00Π-Ω

Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1.Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο(αν δεν αναγράφεται  η ημεροχρονολογία κτήσης(στο πτυχίο) απαιτείται  βεβαίωση κτήσης και βαθμού  πτυχίου  από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι.).Αν δεν είναι επικυρωμένο, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μόνο σε περίπτωση νέας καταχώρισης)

3. Αποδεικτικό ΑΦΜ (μόνο σε περίπτωση νέας καταχώρισης)

4. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (μόνο σε περίπτωση νέας καταχώρισης)

5. Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης (για πολυτέκνους και τριτεκνους)

6. Πιστοποιητικά πολυτεκνίας ή τριτεκνίας

7. Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής επιτροπής για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας

8. Υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα για την πρόσληψη σε εκκλησιαστικά σχολεία

9.Για τους εμπειροτεχνές ιδιωτές Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου

που προτίθεται να διδάξει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν την σχετική εγκύκλιο από την ιστοσελίδα του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θ.Π.Α. http://www.minedu.gov.gr ή από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας  http://dide.lar.sch.gr. Την αίτηση δήλωση μπορούν να την προμηθευτούν είτε από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης  ν. Λάρισας ή από τα Γραφεία Εκπ/σης (Καλλιθέας 11).

Σημείωση: Για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ