Άδειες για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Θεσσαλία

Δημοσιεύθηκε στις: 17 Ιουλίου 2012, 16:24

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις που αφορούν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου:

ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.

1. Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,008 MW της εταιρείας EPURON Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε στη θέση «Γιντζέλη» Δήμου Αλμυρού Π.Ε Μαγνησίας, προϋπολογισμού 1.773.620 €

2. Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,33864 MW της εταιρείας GITZELI SOLAR ENERGY PRODUCTION A.E. στη θέση «Γιντζελί» Δήμου Αλμυρού Π.Ε Μαγνησίας, προϋπολογισμού 5.000.000 €

3. Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,99 MW της εταιρείας ΦΥΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση «Ορφανά – Φύλλο» Δήμου Παλαμά Π.Ε Καρδίτσας, προϋπολογισμού 5.010.100 €

4. Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 MW της εταιρείας ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. στη θέση «Τρίκορφα» Δήμου Δωρίδας Π.Ε Φωκίδας, προϋπολογισμού 20.126.000 €

5. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MW της εταιρείας ENERGY PHOTON DYNAMICS Α.Ε. στη θέση «Τρεπέζα» Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας, προϋπολογισμού 6.023.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. 37.932.720 €

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6. Έγκριση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., εντός λατομικής περιοχής, στη θέση «Κότσικας» του Δήμου Θηβαίων ΠΕ Βοιωτίας

7. Παράταση απόφασης ενεργοποίησης του Δ λατομικού χώρου της λατομικής περιοχής στη θέση «σκουπιδότοπος» του Δήμου Λαμιέων ΠΕ Φθιώτιδας για την εταιρεία ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

8. Παράταση χρόνου ισχύος Άδειας Εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 0,95 MW της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Δήμο Μακρακώμης ΠΕ Φθιώτιδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ