ΛΑΡΙΣΑ

Υπάρχουν «πειραγμένες» αντλίες καυσίμων αλλά δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε!

Πέντε ή έξι στη Λάρισα και περίπου 25 σε ολόκληρη τη Θεσσαλία

Την εκτίμηση ότι εξελιγμένες «πειραγμένες» αντλίες υπάρχουν και στη Θεσσαλία –υπολογίζονται περί τις 25 στον αριθμό, 5-6 εκ των οποίων στη Λάρισα- εξέφρασαν στην εφημερίδα «Ελευθερία» που δημοσιοποιεί σήμερα το θέμα τόσο η εκ νέου πρόεδρος των βενζινοπωλών Λάρισας, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, όσο και άλλα μέλη της διοίκησης του Σωματείου.

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου εύκολο να εντοπιστούν, καθώς ο μοναδικός –επίσης εξελιγμένος- ελεγκτικός μηχανισμός είναι διαθέσιμος μόνον στις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και μόνο στην Αθήνα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα, προς το παρόν, εξοπλισμού και των περιφερειακών ελεγκτικών αρχών, καίτοι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Εφημερίδα «Ελευθερία»)

 

Close