Χρήματα για τις σήραγγες στα Τρίκαλα ζητά ο Αγοραστός

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Ιουλίου 2012, 20:31

Επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη απέστειλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ζητώντας έκτακτη επιχορήγηση ποσού 1.000.000 € για την φύλαξη – συντήρηση και λειτουργία σηράγγων στους οδικούς άξονες της Π.Ε. Τρικάλων.

Στην επιστολή του ο κ. Αγοραστός αναφέρει χαρακτηριστικά:

Σας γνωρίζουμε ότι με σχετική απόφαση περιήλθαν φέτος και για πρώτη φορά στην αρμοδιότητά μας οι διαδικασίες συντήρησης των παρακάτω οδικών αξόνων χωρίς όμως να μεταφερθούν και οι αντίστοιχοι πόροι:

α) αρ. 9 πρωτεύουσα επαρχιακή οδός « Πύλη – Στουρναραίϊκα – Βαθύρρευμα – Μεσοχώρα –

Διασταύρωση Εθν. Οδού Τρικάλων – Άρτας.

β) αρ. 30 Εθνική οδός από Νεραϊδοχώρι – Γέφυρα Αλεξίου – Αρματωλικό.

Στις ανωτέρω οδούς κατασκευάστηκαν και λειτουργούν οι παρακάτω σήραγγες :

1.)    Σήραγγα στη θέση  ” ΓΚΡΟΠΑ ”  μήκος1.500 m

2.)    Σήραγγα στη θέση ” ΠΛΑΚΕΣ ” μήκους330 m

3.)    Σήραγγα στη θέση ” ΜΕΣΟΧΩΡΑ ” μήκους1.120 m

4.)    Σήραγγα στη θέση ” ΑΕΤΟΣ ” μήκους530 m

5.)      Σήραγγα στη θέση ” ΠΑΧΤΟΥΡΙ ” μήκους500 m

6.)      Σήραγγα στη θέση ” ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ” μήκους1.039 m

Οι εργασίες συντήρησης – λειτουργίας – φύλαξης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού των ανωτέρω σηράγγων αφορούν εκτός από τις ίδιες τις σήραγγες και τμήματα εκατέρωθεν αυτών μέχρι αποστάσεως1 χλμ.από κάθε μέτωπο της σήραγγας . Στα τμήματα αυτά έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις των σηράγγων όπως φωτεινοί σηματοδότες , συστήματα ελέγχου ύψους οχημάτων ιστοί φωτισμού, πινακίδες κ.λ.π. Οι  σήραγγες λειτουργού με τρία ανεξάρτητα κέντρα έλεγχου.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν και τα παράλληλα έργα , όπως οδούς εξυπηρέτησης, κόμβους, αποχετευτικά συστήματα, φρεάτια, τάφρους, οχετούς και λοιπά έργα που σχετίζονται με την λειτουργία των σηράγγων και του οδικού άξονα στα τμήματα που αναφέραμε πιο πάνω, για να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.

Για τις παραπάνω εργασίες προκηρύσσεται ετήσιος διαγωνισμός προϋπολογισμού 600.000 €. Επίσης για λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος και αποκατάστασης βλαβών απαιτούνται ετησίως 400.000 € .

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι για την συντήρηση των σηράγγων και των συναφών έργων στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων απαιτείται κατ’ έτος δαπάνη 800.000,00 – 1.000.000,00 €, ποσό αρκετά υψηλό για το οικονομικό πρόγραμμά της. Παρακαλούμε για την άμεση χρηματοδότηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ