ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Δεν προκύπτει ραδιολογικός κίνδυνος στο Βόλο»

Έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε απάντηση προς τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας

«Από τις έως τώρα μετρήσεις προέκυψε ότι τα ίχνη Καισίου που ανιχνεύθηκαν παραμένουν εγκλωβισμένα στο φορτίο και καμία άλλη ρύπανση δεν εντοπίστηκε στο πλοίο, στο λιμάνι και στη βιομηχανία, ούτε προκύπτει ραδιολογικός κίνδυνος για τους εργαζόμενους και το κοινό».

Αυτό αναφέρει συμπερασματικά σε έγγραφό της η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε απάντηση προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό, αναφορικά με το φορτίο σκραπ της Χαλυβουργίας που κατηγορήθηκε ότι είναι ιδιαιτέρως ραδιενεργό.

Όπως αναφέρει αναλυτικά «Κύριε Περιφερειάρχα, απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Στις 4 Ιουλίου 2012 η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ενημερώθηκε για την επιστροφή πλοίου με φορτίο στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη Cs-137 από τις Ιταλικές αρχές.

Στις 5 Ιουλίου 2012, επιστήμονας της ΕΕΑΕ μετέβη στο λιμάνι του Βόλου με σκοπό την διεξαγωγή μετρήσεων στο πλοίο EILSUM και στο φορτίο που μετέφερε. Οι μετρήσεις αφορούσαν στην ακτινοπροστασία του πληρώματος και των εργαζομένων καθώς και στον έλεγχο του πλοίου από άποψη ραδιενεργού ρύπανσης.

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκε αναλογικός ανιχνευτής ολικής δόσης (Thermo Eberline ESM) με κρύσταλλο NAL 1.5 “x1.5” καθώς και αναλογικός ανιχνευτής επιφανειακής ρύπανσης (ESM Contamat) με δυνατότητα μέτρησης ακτινοβολιών α και β-γ.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μέτρηση του υποβάθρου με τον ανιχνευτή ESM και τον κρύσταλλο NAL 1.5 “x1.5”. Το υπόβαθρο του χώρου του λιμανιού κυμαίνονταν από 25-30 nSv/h ενώ στον χώρο του πλοίου αυτό ήταν 14-17 nSv/h. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε σάρωση του αμπαριού από τις δυο πλευρές στον χώρο που μπορούσε να κινηθεί το πλήρωμα. Κατά την σάρωση καταγράφηκαν τιμές ρυθμού ισοδύναμης δόσης αντίστοιχες με αυτές του υποβάθρου, εκτός από ένα σημείο λίγο μπροστά από το μέσο του αμπαριού (προς την πλώρη) όπου καταγράφηκαν τιμές μέχρι τα 26 nSv/h.

Η τιμή αυτή εκτός από τοπική είναι πολύ μικρή και ως εκ τούτου δεν χρήση αξιολόγησης ως προς την ακτινοπροστασία του πληρώματος.

Επιπλέον διεξήχθησαν και μετρήσεις στο χώρο διαμονής του πληρώματος όπου καταγράφηκαν τιμές ρυθμού ισοδύναμης δόσης στα επίπεδα του υποβάθρου του πλοίου.

Κατόπιν τούτου, έγινε έλεγχος στο αμπάρι του πλοίου ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε θέμα ακτινοπροστασίας για τους λιμενεργάτες που συμμετείχαν στην εκφόρτωση. Ο έλεγχος έδειξε τιμές μέχρι τα 35 nSv/h, οι οποίες είναι εξαιρετικά μικρές και δεν χρήζουν αξιολόγησης.

Μετά την εκφόρτωση διεξήχθησαν μετρήσεις με τον ανιχνευτή επιφανειακής ρύπανσης (ESM Contamat) ώστε να διαπιστωθεί τυχούσα ρύπανση του αμπαριού. Το υπόβαθρο μετρημένο στο χώρο του λιμανιού με τον ανιχνευτή επιφανειακής ρύπανσης ήταν 5-5-6 cps, ενώ στο χώρο του πλοίου 4-5-5 cps. Ο έλεγχος στο άδειο αμπάρι έδειξε τιμές 3-8-4-5 cps στο δάπεδο, ενώ ελέγχθηκαν και τα τοιχώματα τα οποία έδωσαν τιμές 3-5-4 cps. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων κατέστη φανερό ότι δεν υπήρχε ρύπανση του χώρου, κι επομένως το πλοίο θεωρήθηκε ελεύθερο από άποψη ραδιενέργειας».

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, «τα big bags που ξεφορτώθηκαν από το πλοίο συγκεντρώθηκαν σε ειδικό ξεχωριστό χώρο της Χαλυβουργίας Ελλάδος και αριθμήθηκαν. Το υπόβαθρο του χώρου κυμαίνονταν από 45-50 nSv/h. Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, εντοπίστηκαν 7 big bags με τιμές ρυθμού ισοδύναμης δόσης μεγαλύτερες του φυσικού υποβάθρου. Το εύρος των τιμών αυτών ήταν 95-230 nSv/h. Το big bag (α/α 36) με τον μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ρυθμό ισοδύναμης δόσης σε επαφή (-230nSv/h), δηλαδή η εν δυνάμει δυσμενέστερη περίπτωση, απομονώθηκε έτσι ώστε να μετρηθεί μακριά από τα άλλα και να διαπιστωθεί εάν η ρύπανση ήταν ομοιόμορφη. Οι μετρήσεις έδειξαν ομοιόμορφη ρύπανση και τιμές ρυθμού ισοδύναμης δόσης που κυμαίνονταν 225-235 nSv/h.

Από το big bag αυτό ελήφθη δείγμα ώστε να μετρηθεί στο εργαστήριο του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και να καθοριστούν οι συγκεντρώσεις του Cs-137 καθώς και άλλων νουκλιδίων εφόσον υπάρχουν στο περιεχόμενο του big bag.

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων προέκυψε ότι στο εν λόγω δείγμα υπάρχουν ίχνη Cs-137 η συγκέντρωση των οποίων είναι 1.5 Βq/g, τιμή που είναι μικρότερη των ορίων εξαίρεσης (10 Bq/g, Ελληνικοί Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας ΦΕΚ 216Β, 5/3/2001, Οδηγία 96/29/EURATOM 31/5/1996). Οι μετρήσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Συμπερασματικά, από τις έως τώρα μετρήσεις προέκυψε ότι τα ίχνη καισίου που ανιχνεύθηκαν παραμένουν εγκλωβισμένα στο φορτίο και καμία άλλη ρύπανση δεν εντοπίστηκε στο πλοίο, στο λιμάνι και στη βιομηχανία, ούτε προκύπτει ραδιολογικός κίνδυνος για τους εργαζόμενους και το κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση και επιβεβαίωση των ελέγχων η ΕΕΑΕ θα δώσει περαιτέρω οδηγίες, εφόσον απαιτηθούν».

(magnesianews.gr)

Close