ΛΑΡΙΣΑ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Ολόκληρη τη θερινή περίοδο και μέχρι τις 31 Αυγούστου

Οι εγγραφές υποψηφίων μαθητών και μαθητριών για το σχολικό έτος 2012-13 συνεχίζονται και γίνεται γνωστό ότι η   Σχολή Μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λάρισας  θα λειτουργεί  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά την θερινή περίοδο .

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για τις παρακάτω ειδικότητες μέχρι 31-8-2012 .

1.            Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

2.            Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

3.            Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

4.            Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5.            Τεχνιτών Ηλεκτρονικών συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

6.            Κομμωτικής Τέχνης

7.            Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

8.            Μαγειρικής Τέχνης

9.            Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι.

α) Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης

Λυκείου , Πτυχίο ΕΠΑΣ)

β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

γ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του , σχετικά

με την οικογενειακή (ορφανοί – πολύτεκνοι κλπ) , κοινωνική και οικονομική κατάστασή του.

δ) Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι και όσες έχουν γεννηθεί από το 1989 μέχρι και το  1996.

Τα αποτελέσματα των  υποψηφίων  που θα επιλεγούν    θα ανακοινωθούν την 5-9-2012.

Επίσης γίνεται γνωστό ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην Β΄ τάξη ΕΠΑΣ απόφοιτοι των ΤΕΕ Α΄ Κύκλου αντιστοίχων ειδικοτήτων .

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 οι οποίες αρχίζουν την Δευτέρα 3-9-2012 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 13-9-2012  , και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να το λάβουν γνώση.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , Ερμογένους 10 τηλ. 2410564667   από 8.00 έως 13.00.

Close