Περισσότερο χρήμα για την υγεία στη Θεσσαλία μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Περισσότερο χρήμα για την υγεία στη Θεσσαλία μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ

Σύσκεψη με Φορείς έργων Υγείας στο Ε.Σ.Π.Α. πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας Πράξεων και της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος.

Ο περιφερειάρχης διαπίστωσε μία γενική καθυστέρηση στα έργα του τομέα Υγείας, που επικεντρώνεται στις πολλαπλές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από το Υπουργείο Υγείας αφενός, ειδικότερα δε σε αυτές που αφορούν στην έγκριση προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμών. Παράλληλα κάλεσε όλους τους φορείς να επιταχύνουν τους ρυθμούς επιδεικνύοντας συνέπεια και αποτελεσματικότητα καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όπου η κρίση μαστίζει και τον τομέα της Υγείας συνεργαζόμαστε με την 5η ΥΠΕ και τις διοικήσεις των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας με στόχο να βελτιώσουμε τις υποδομές τους και να τα κάνουμε αποδοτικότερα.

Έργα όπως αυτά πέραν του ότι είναι χρήσιμα για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία διαχέοντας κοινοτικά κονδύλια στην αγορά. Σήμερα που οι πολίτες στρέφονται προς τη δημόσια υγεία, τώρα είναι απαραίτητη όσο ποτέ η αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς αυτούς».

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι η αναθεώρηση του Προγράμματος της Θεσσαλίας ήδη σχεδιάζεται, όπως και όλων των Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., με στόχο την άμεση και πλήρη αξιοποίηση των πόρων του προς όφελος της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πόροι για έργα Υγείας μπορούν να διασφαλιστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα επιταχυνθούν πλήρως οι διαδικασίες για ωρίμανσης έργων και έγκαιρη ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α.»

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι έως το τέλος του 2015 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί όλα τα έργα του Ε.Σ.Π.Α. , προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση των εθνικών πόρων για μεταγενέστερες δαπάνες ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Για το λόγο αυτό, κάθε έργο που σχεδιάζεται και εντάσσεται, οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την παράμετρο αυτή, που ελέγχεται και από την Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη έργων.

Παράλληλα κατά τη σημερινή συνάντηση υπήρξε δέσμευση από τους Φορείς Υγείας της Θεσσαλίας, για πλήρη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων με εντάξεις νέων έργων που ωριμάζουν στην τρέχουσα περίοδο, με στόχο εντάξεις στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έως τέλος του έτους.

Συζητήθηκε αναλυτικά η πρόοδος των ήδη ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και το χρονοδιάγραμμα επομένων ενεργειών γι΄ αυτά. Υπήρξε δέσμευση για πλήρη επιτάχυνση, ώστε να ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης των μη δημοπρατημένων έργων, οι διαγωνισμοί των έργων που είναι σε εξέλιξη ώστε να προχωρήσουν σε σύμβαση και η υλοποίηση των έργων που έχουν σύμβαση.

Σε ότι αφορά σε νέα έργα, οι αρμόδιοι φορείς δήλωσαν ότι ωριμάζουν τόσο κτιριακά έργα όσο και έργα προμήθειας εξοπλισμού. Ακόμα συμφωνήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να επιδιωχθεί η έγκαιρη αδειοδότησή τους από το Υπουργείο, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά:

Από 03-10-2011 το ποσοστό της Κοινοτικής Συμμετοχής ανέρχεται σε 85%, οπότε οι διατιθέμενοι πόροι για έργα υγείας και κοινωνικών υποδομών είναι :

ü  Υποδομές Υγείας (ΚΘΠ 76)                          25.940.000 €

ü  Κοινωνικές Υποδομές (ΚΘΠ 79)                   13.680.000 €

ü  ΣΥΝΟΛΟ                                                                   39.620.000 €

* ΚΘΠ: Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας

Αναλυτικά :

  1. 1.      Υποδομές Υγείας (ΚΘΠ 76)

Χρηματοδοτούνται Υποδομές και εξοπλισμοί Α-βάθμιας, Β-βάθμιας, Ψυχικής και  Δημόσιας Υγείας. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί έργα συνολικού Π/Υ 17.611.387,4 €.

Συνεπώς ο διαθέσιμος Π/Υ στον ΚΘΠ 76 (Υγείας) είναι 8.328.612,6 €

Βρίσκεται σε ισχύ από 23-06-2010 η σχετική Πρόσκληση αρχικού Προϋπολογισμού 23.400.000 € και διαθέσιμου σήμερα 9.899.181,76 €.

  1. 2.      Κοινωνικές Υποδομές (ΚΘΠ 79)

Χρηματοδοτούνται Υποδομές Κοινωνικών υποδομών. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 2 έργα συνολικού Π/Υ 2.900.000 €.

Συνεπώς ο διαθέσιμος Π/Υ στον ΚΘΠ 79 είναι 10.780.000 €.

Βρίσκεται σε ισχύ από 31-05-2011 η σχετική Πρόσκληση αρχικού Π/Υ 10.000.000 € και διαθέσιμου σήμερα 7.100.000 €.

Τα Ενταγμένα έργα τομέα Υγείας είναι :

Α/Α

ΕΡΓΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Π/Υ Ένταξης

1

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής (Υλικό, Λογισμικό και Υπηρεσίες) για τα Κέντρα Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 5η ΥΠΕ

318.379,12 €

2

Προμήθεια Κινητών Μονάδων Υγείας της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος 5η ΥΠΕ

1.599.360,00 €

3

Κατασκευή και εξοπλισμός ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος ενηλίκων στο Γ.Ν. Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας

1.901.939,60 €

4

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Ρεντίνας ΓΝ Καρδίτσας

200.000,00 €

5

Προμήθεια 13 Ασθενοφόρων για τις Ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας EKAB

910.000,00 €

6

Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 16 Τομών του ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας

450.000,00 €

7

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας

343.895,70 €

8

Ενίσχυση και Αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας – Προμήθεια Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Συστημάτων και των Λειτουργιών ΚΕΕΛΠΝΟ

564.800,00 €

9

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας

1.856.740,47 €

10

Προμήθεια και Εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για το Γ. Ν. Λάρισας ΓΝ Λάρισας

1.000.000,00 €

11

Κτιριακές βελτιώσεις και Προμήθεια Εξοπλισμού για την Λειτουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων Βόλου ΓΝ Βόλου

308.982,07 €

12

Προμήθεια γ-camera για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΠΓΝ Λάρισας

450.000,00 €

13

Ολοκληρωμένος Ψυχιατρικός Τομέας του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» – Συμπλήρωση του Ψ. Τ. Ενηλίκων, Κατασκευή Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων και Εφήβων, και Ανακατασκευή Παλαιάς Πτέρυγας Γ. Ν. Βόλου για την Δημιουργία Β’ Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας ΔΕΠΑΝΟΜ

5.750.000,00 €

14

Δημιουργία Περιφερειακών Ιατρείων ΤΔ Σούρπης και ΤΔ Καναλίων Π Θεσσαλίας

615.000,00 €

15

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός ΤΕΠ ΓΝ Καρδίτσας ΓΝ Καρδίτσας

140.000,00 €

16

Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού ΒΙΤ Εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΠΓΝ Λάρισας

601.400,00 €

17

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΠΓΝ Λάρισας

310.000,00 €

Τα Ενταγμένα έργα τομέα Κοινωνικών Υποδομών(Πρόνοιας) είναι :

Α/Α

ΕΡΓΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Π/Υ Ένταξης

1

Εκσυγχρονισμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων Π Θεσσαλίας

2.300.000,00 €

2

Διαμορφώσεις στις Εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟΔΟΣ Δ. Λάρισας

600.000,00 €

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ζήσης Γρηγορίου, ο αναπληρωτής διοικητής της 5ης Υ.Π.Ε. κ. Αθανάσιος Τσάτσος, ο αναπληρωτής διοικητής της Ενιαίας Διοίκησης των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Κώστας Καραμπάτσας, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Μιχαήλ Λοπατατζίδης, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας κ. Λάζαρος Μακρής, ο υποδιοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου κ. Ιωάννης Ντόκος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Δ. Παπαγγελής, ο περιφερειακός σύμβουλος Αθ. Παιδής, στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων, όπως και των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο