Ριζικές αλλαγές στους φόρους

Δημοσιεύθηκε στις: 9 Ιουλίου 2012, 18:27

Με το «καλημέρα» ο υφυπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τις προθέσεις της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, το οποίο αποτελεί δέσμευση της χώρας στα πλαίσια του Μνημονίου. Οι αλλαγές αναμένεται να είναι σαρωτικές, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Μαυραγάνης κατά την ομιλία του στις προγραμματικές δηλώσεις.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο φορολογικό:

• Επανεξέταση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ (η πρώτη σκέψη είναι να αυξηθεί στα 8.000 ευρώ) και του αριθμού των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας και των συντελεστών.

• Ενοποίηση από το 2013 του έκτακτου τέλους ακινήτων και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας σε έναν προοδευτικό φόρο.

• Αυτοτελής φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτων ιδιωτών για ποσά που θα υπερβαίνουν κάποιο όριο. Παράλληλα, θα επανεξετασθεί – με βάση τα όσα ισχύουν στις Ευρωπαϊκές χώρες – ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

• Εφαρμογή από τον Οκτώβριο της εξίσωσης του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης με το φόρο του πετρελαίου κίνησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει επιδότηση στρωμάτων του πληθυσμού με βάση γεωγραφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

• Επανεξέταση των φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.

• Μελέτη με στόχο να θεσπιστούν κίνητρα για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας οικονομικά εύρωστων αλλοδαπών, όπως ευκατάστατοι συνταξιούχοι και επιχειρηματίες.

Τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής:

• Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο ανά έτος, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής.

• Εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και τις τραπεζικές καταθέσεις. Σε όσους αρνηθούν να δηλώσουν την περιουσία τους τότε εκτός από χρηματικές ποινές θα υπάρξουν και αυστηρές κυρώσεις μέσω θέσπισης ποινικού αδικήματος.

• Αλλαγή του συστήματος των χρηματικών προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους με θέσπιση προστίμου, ως ποσοστό επί του κυρίου φόρου, που δεν θα μειώνεται σε περίπτωση συμβιβασμού – ίσως μόνο σε περιπτώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης – και την επιβολή τόκου υπερημερίας στον οφειλόμενο φόρο. Για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων θα υπάρχει ειδικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου θα επαναπροσδιορισθεί.

• Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες (Controlled Foreign Corporation Legislation-CFC), που θα περιέχει τεκμήρια για την ανίχνευση ελεγχόμενων εταιρειών που έχουν συσταθεί μόνο για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτό της πραγματικής διοίκησης της επιχείρησης, για να αποκαλυφθούν και να φορολογηθούν στην Ελλάδα οι εξωχώριες εταιρείες.

• Θέσπιση γενικής αλλά πλήρους διάταξης για την φοροαποφυγή, όπως διαθέτουν οι προηγμένες φορολογικά χώρες, ώστε να μπορούν να ακυρωθούν φορολογικά συναλλαγές, οι οποίες γίνονται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή φόρου χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο.

• Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων και αναδιάρθρωσή του, με σκοπό τη διενέργεια γρήγορων και στοχευμένων ελέγχων με βάση επιλογή από την επεξεργασία στοιχείων του προφίλ του φορολογούμενου.

• Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) σε ένα νομοθέτημα με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με ειδική εκπαίδευση στελεχών του ή αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί.

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε μέτρα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε σχέση με την φορολογία:

•Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

• Επαναξιολόγηση των Φόρων Υπέρ Τρίτων με σκοπό την κατάργησή τους για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά.

• Επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ, καθώς και της δυνατότητας μετάβασης σε καθεστώς ΦΠΑ πραγματικού χρόνου.

• Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για διαφορές πάνω από συγκεκριμένο όριο και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Φορολογικής Διαιτησίας, στην οποία θα προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν το Δικαστήριο χωρίς να εξαρτάται από το αν θα συναινέσει στο αίτημα Διαιτησίας ο Υπουργός.

• Δημοσίευση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διαιτησίας για να επιτευχθεί διαφάνεια.

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων – μεταβολών – δικαιολογητικών.

• Επανεξέταση με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήματος μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων.

• Επανεξέταση του καθεστώτος λήψης διασφάλισης μέτρων υπέρ του Δημοσίου ώστε να μην οδηγούνται οι επιχειρήσεις σε κλείσιμο εξαιτίας αυτών των μέτρων.

• Ίδρυση στο Υπουργείο Διεύθυνσης Φορολογικών Μελετών με σκοπό την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε τεχνικά θέματα και την εκπόνηση μελετών για εξειδικευμένα φορολογικά θέματα με τη συνδρομή φορέων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ