ΛΑΡΙΣΑ

Ο Ν. Καρκαλής νέος πρόεδρος στη ΔΑΚΕ Δ.Τ. Λάρισας

Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα νομού Λάρισας.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καρκαλής Νικόλαος

Αντ/δρος: Ζιώγας Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Νινίκας Κων/νος

Ταμίας: Χριστοδούλου Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας: Κατσιγιάννης Δημήτριος

Υπεύθυνη Κινητοποιήσεων: Χύτα Ευθυμία

Υπεύθυνη Τύπου: Τάκου Άννα

Μέλη: Ζησόπουλος Λάζαρος, Καναβίτσας Ευάγγελος.

Close