Πρωτοβουλία των Θεσσαλικών ΕΑΣ για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου

Δημοσιεύθηκε στις: 6 Ιουλίου 2012, 16:01

Στη σημερινή συνάντηση των Προέδρων των Ε.Α.Σ Θεσσαλίας στην συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε , κοινή διαπίστωση όλων είναι το αδιέξοδο στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους και το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας.

Οι νομοθετικές λύσεις, τις οποίες επέβαλλε ο ν.4015/2011 και ο οποίος δεν προχώρησε με ευθύνη του τ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδη διότι δεν συστήθηκε η Εποπτική Αρχή βάσει του Νόμου και   οδήγησε σε στασιμότητα όλες τις δραστηριότητες των Ε.Α.Σ

Αποφασίστηκε νέα συνάντηση στην Κατερίνη την Τετάρτη 11 Ιουλίου σε μια συνάντηση Ενώσεων Θεσσαλίας – Βόρειας Ελλάδος – Δυτικής Μακεδονίας στο εξής πλαίσιο:

Α. το μέλλον της ΑΤΕ να μείνει στον κρατικό πυλώνα για στήριξη του αγροτικού κόσμου: ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των Ε.Α.Σ, έναρξη άμεσου διαλόγου και ενημέρωση για το μέλλον της ΑΤΕ

Β. άμεση νομοθετική εξέλιξη του ν. 4015/2011 και τις τροπολογίες τις οποίες έχουν ήδη καταθέσει για ένα συνεταιριστικό κίνημα καθαρό και δυνατό.

Γ. άμεσες πρωτοβουλίες της πολιτείας για το κόστος παραγωγής , για την αποπληρωμή αγροτικών προϊόντων από την αγορά, έλεγχο των εφοδίων της αγοράς που εκτόξευσε το κόστος παραγωγής.

Δ. Το ανώτερο Συνεταιριστικό όργανο η ΠΑΣΕΓΕΣ να πάρει άμεσες πρωτοβουλίες για λύση του αδιεξόδου στο οποίο περιήλθαν οι Ενώσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ