ΛΑΡΙΣΑ

Προδιαγραφές για πόλη 28.000 κατοίκων έχει ο Αμπελώνας

Η παρουσίαση της Α’ φάσης της μελέτης “Αναθεώρηση και Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αμπελώνα”, έγινε σε ειδική εκδήλωση στο πρώην δημαρχείο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της.

Η πρώτη φάση της μελέτης περιελάμβανε την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη γεωλογική μελέτη της περιοχής και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Σύμφωνα με τους μελετητές η ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Αμπελώνα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας, ούτε όμως και σε επίπεδο επικοινωνίας τόσο μεταξύ της δημοτικής κοινότητας Αμπελώνα και των τοπικών κοινοτήτων, ενώ η βασική διαπίστωση είναι ότι στον Αμπελώνα λόγω της ύπαρξης εκατοντάδων αδόμητων στρεμμάτων εντός του σχεδίου πόλης υπάρχουν προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας πόλης περίπου 28.000 κατοίκων και ως εξ τούτου τονίζεται ότι δεν απαιτείται ούτε επέκταση του σχεδίου πόλης ούτε αύξηση του συντελεστή δόμησης.

Οι μελετητές διαπίστωσαν πολλά προβλήματα ρυμοτομίας και ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του ρυμοτομικού ενώ εξαιτίας της έλλειψης καθορισμένων χρήσεων γης εντός των οικισμών οι μελετητές κάλεσαν τους κατοίκους στο πλαίσιο της διαβούλευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τις χρήσεις γης στους οικισμούς ώστε να μπει κάποια τάξη, ενώ για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι προστατεύεται η αγροτική δραστηριότητα.

Ρήγματα

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της γεωλογικής μελέτης οι συντάκτες της έκαναν λόγο για τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στους ποταμούς Πηνειό και Τιταρήσιο τονίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων, ενώ μίλησαν και για σεισμικά ρήγματα στην είσοδο του Αμπελώνα από την πλευρά του Τυρνάβου και στην περιοχή που οδηγεί στη Γυρτώνη, τα οποία όπως υπογράμμισαν χρειάζονται περαιτέρω μελέτη.

Η μελέτη

Η «Μελέτη Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμπελώνα» ανατέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στους συμπράττοντες μελετητές: Στέλιο Τσακίρη (Αρχιτέκτονα- Πολεοδόμο/Χωροτάκτη), Χρήστο Κουτάκο (Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Θεοδούλη Μωυσιάδη (Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Νίκο Στάππα (Γεωλόγο), Μαρίνο Κοντομάτη (Περιβαλλοντολόγο / Γεωλόγο) και Χρυσούλα Ζαχαριάδη (Μηχ. Περιβάλλοντος)

Την επίβλεψη της μελέτης έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Close