Έργα συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δημοσιεύθηκε στις: 5 Ιουλίου 2012, 14:15

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού

Αποτελέσματα Διαγωνισμών, Τεύχη Δημοπράτησης και Μελέτες για έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.500.315,91 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού. Αναλυτικά:

Για την Π.Ε. Μαγνησίας:

– Έργο «Ανακατασκευή γέφυρας &  οδού Βόλου – Ζαγοράς στη Χ.Θ. 41+100 » προϋπ. 836.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

– Έργο « Επείγουσα επισκευή – αποκατάσταση τμήματος γέφυρας επί της Ε.Ο Νο 34 στην είσοδο του οικισμού Αγριάς». προϋπ. 99.800,00 € (με ΦΠΑ)

– Δημοπράτηση  του Έργου «Ασφαλτικά στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δ. Φερρών  » προϋπ. 115.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση της Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  ανάδειξης αναδόχου της μελέτης «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο 48ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου-Νεοχωριου-Ζαγοράς-Ξουρίχτι και στο 42ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου Ζαγοράς» προϋπ. 11.500,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση της Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (επαναληπτικής) ανάδειξης αναδόχου του έργου : «Αποκατάσταση κρηπιδώματος στον Αγ. Ιωάννη Πηλίου & τοποθέτηση οβελών στον  Αγ. Ιωάννη Πηλίου  και στο Κεραμίδι » προϋπ. 50.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση πρανούς οδού στον επαρχιακό δρόμο από Μηλίνα προς Τρίκερι στη θέση ΜΑΡΜΑΡΑ΄. προϋπ. 41.115,91 € (με ΦΠΑ)

Για την Π.Ε. Λάρισας:

– Έγκριση  ανοιχτής δημοπρασίας και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Ανόρυξη 2 Αρδευτικών Γεωτρήσεων Περιοχής Πέρα Κάμπου Δαμασίου Δ. Τυρνάβου προϋπ. 150.000,00 € (με ΦΠΑ)

– Έγκριση Συμβατικών Τευχών Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες Α/Κ Καρδίτσης της Νότιας Παράκαμψης Λάρισας» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. προϋπ. 160.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή  υπόγειων αγωγών ΤΟΕΒ Μακρυχωρίου Π.Ε. Λάρισας προϋπ. 332.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή  υπόγειων αγωγών ΤΟΕΒ Πηνειού Π.Ε.  Λάρισας».  προϋπ. 1.450.000,00 (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση συμβατικών τευχών του έργου «Υποστηρικτικές Εργασίες για Σύνταξη Πινάκων Απαλλοτρίωσης για την Κατασκευή της Οδού Λιβάδι-Σαραντάπορο» και εισήγηση για την ανάθεσή του προϋπ. 24.600,00€ (με Φ.Π.Α.).

– Έργο «Υποστηρ. Εργασ. για Επικαιροποίηση  της Οριστ. Μελέτης Αλιευτ. Καταφ. Στομίου (Β ΦΑΣΗ)» προϋπ.  24.600,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Για την Π.Ε. Τρικάλων:

– Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης του  έργου : ″ Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου Π.Ε.  Τρικάλων 2012  ″  προϋπ. 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

– Έγκριση Συμβατικών Τευχών Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Τροποποίηση ισόπεδου κόμβου “Δέλτα Καλαμπάκας”» προϋπ. 36.900,00€ (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή χωμάτινων λιμνοδεξαμενών Π.Ε Τρικάλων», προϋπ. 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

– Έγκριση  τευχών  δημοπράτησης πρόχειρου  διαγωνισμού  του  έργου : «Φωτισμός – Συντήρηση – Φύλαξη Σηράγγων  Οδικού Δικτύου Τρικάλων (Γ Εργολαβία) προϋπ. 73.800 €  (με Φ.Π.Α.)

Για την Π.Ε. Καρδίτσας:

– Έγκριση και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση Οδού Μυρίνη-Μακρυχώρι» Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπ. 395.000 € (με ΦΠΑ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ