Πάγωμα πλειστηριασμών μέχρι το 2015 ζητά το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε στις: 4 Ιουλίου 2012, 22:29

Με τη φράση «ο κόμπος έφτασε στο χτένι» ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας Βασίλης Κόκκαλης προτείνει δέσμη μέτρων για την ανακούφιση δανειοληπτών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόκκαλης σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«επιτέλους πάρτε μέτρα για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουνε σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης και για τις μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες.

Άμεσα μέτρα

1)    Πάγωμα πλειστηριασμών μέχρι τέλους 2015 για την πρώτη κατοικία όχι μόνο από τις Τράπεζες αλλά και από το Δημόσιο.

2)    Ακατάσχετο όχι μόνο του λογαριασμού καταθέσεων αλλά και της πρώτης κατοικίας έναντι όλων των δανειστών για ποσό μέχρι 5.000 ευρώ.

3)    Ένταξη στον Νόμο περί «Υπερχρεωμένων νοικοκυριών» των ελεύθερων επαγγελματιών που δεν ασκούνε εμπορική δραστηριότητα υπό την στενή έννοια (ιδιοκτήτες συνεργείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεσίτες, ασφαλιστές κλπ)

4)    Για τους εμπόρους οι οποίοι είναι στο όριο της πτώχευσης διαγραφή όλων των τόκων και εκ νέου χρηματοδότηση από τις Τράπεζες σε ποσοστό 30% επί του οφειλούμενου κεφαλαίου και υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά. Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι στην πλειοψηφία των μεγάλων δανείων των εμπόρων υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις οι τράπεζες δεν θα υποστούνε ζημιά από την διαγραφή των τόκων διότι από τα δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο» έχουν εισπράξει ήδη αρκετά. Τουναντίον με την νέα χρηματοδότηση των εμπορικών δανείων σε ποσοστό 30% και με την υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων θα ενισχυθεί και η ρευστότητα των τραπεζών .

5)    Δωρεάν δικαστική συνδρομή στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες. Υπενθυμίζεται ότι το ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχει κάνει πράξη το συγκεκριμένο μέτρο.

Για την αγορά:

1)    Πλαφόν στην βενζίνη μέχρι τέλους του έτους σ΄όλη την ελληνική επικράτεια .

2)    Κατάργηση του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» ως προϋπόθεση χορήγησης νέων δανείων εφ΄ όσον ο υποψήφιος δανειολήπτης διαθέτει ακίνητη περιουσία προς εξασφάλιση της τράπεζας.

3)    Ενίσχυση της επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να χτυπηθούν τα «καρτέλ» στην αγορά από συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες SUPER-MARKET και θέσπιση υποχρέωσης των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων να ανακοινώνουν καθημερινά τις τιμές των προϊόντων τους στο Διαδίκτυο ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής σε καθημερινή βάση ποιο κατάστημα έχει το πιο φθηνό γάλα, ρύζι κλπ. Μ΄ αυτό το μέτρο θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή διότι ο καταναλωτής γνωρίζοντας σε καθημερινή βάση που είναι το πιο φθηνό προϊόν θα πέσουν και οι τιμές λόγω της ανταγωνιστικότητας.

4)    Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την πάταξη του παραεμπορίου από το οποίο πλήγονται οι ντόπιες ελληνικές επιχειρήσεις και άμεση αναβάθμιση του ΕΦΕΤ ώστε να παταχθεί η νοθεία στα τρόφιμα.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ