«Η παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας από αιρετούς είναι μείζον ζήτημα»

Δημοσιεύθηκε στις: 3 Ιουλίου 2012, 19:57

“Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι πρωταρχική υποχρέωση κάθε συνδικάτου. Η αποκάλυψη μάλιστα από πλευράς της ΕΛΜΕ  παρατυπιών και  παραβιάσεων της Διοίκησης είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για την επανόρθωση , αλλά και για την αποτροπή τους στο μέλλον”.

Τα παραπάνω σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους έξι μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λάρισας προσθέτοντας πως “όταν μάλιστα σ `αυτές τις παραβιάσεις εμπλέκονται και αιρετά μέλη ,τότε η δημοσιοποίηση με καταγγελία είναι αναγκαία”.

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: “Στην πρόσφατη καταγγελία μας για τις τοποθετήσεις του ΠΥΣΔΕ  Λάρισας με τη λογική των δυο μέτρων και δυο σταθμών , ενώ δεν απαντά το άμεσο καταγγελλόμενο θεσμικό όργανο ( ΠΥΣΔΕ ) , η ανακοίνωση της ΠΑΣΚ έρχεται να συσκοτίσει το όλο θέμα. επικαλούμενη μάλιστα νόμους και εγκυκλίους που δεν σχετίζονται με το επίμαχο ζήτημα.

Θεωρούμε αναγκαίο για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία :

ü  Το ΔΣ της ΕΛΜΕ έγκαιρα και πριν τη διαδικασία των τοποθετήσεων  με ΟΜΟΦΩΝΗ  απόφαση του θεώρησε αναγκαίο να κάνει παράσταση στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ζητώντας την εφαρμογή της διάταξης για  ορισμό οργανικών κενών με 11 ώρες μαθημάτων πρώτης ανάθεσης. ( Διαπιστώσαμε δυστυχώς εκ των υστέρων ότι δεν αρκεί να στηριζόμαστε σε προφορικές παραστάσεις )

ü  Αναγκαστήκαμε  ,όταν διαπιστώσαμε την παραβίαση της νομοθεσίας να απαιτήσουμε με γραπτή ανακοίνωση στις 26 – 6 – 2012 την τήρηση των αυτονόητων.

Η έγκληση μας από την παράταξη της ΠΑΣΚ δημιουργεί πληθώρα ερωτημάτων και αποριών για την ουσία των καταγγελλομένων.

Επί της ουσίας της καταγγελίας της ΠΑΣΚ και της ερμηνείας της για την κείμενη νομοθεσία και με πλήρη ευθύνη λόγων  και πράξεων  κοινοποιούμε προς κάθε ενδιαφερόμενο τη σχετική νομοθεσία που καθορίζει τη διαδικασία των τοποθετήσεων:

         1.. Το άρθρο 16, , κεφ. β΄, παρ. 4, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α΄/3-9-85) που

αφορά τη «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες

διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88.

        2.. Το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/8-5-1996), άρθρο 3, παρ. 3, εδ. (β΄) & (δ΄),

άρθρο 12, παρ. 6, άρθρο 14.

        3.. Το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94α/22-5-1997) το οποίο τροποποιεί το Π.Δ. 50/96.

        4.. Το Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄/13-02-2002» που αφορά στην «Οργάνωση των

Περιφερειακών υπηρεσιών…… και άλλες διατάξεις»

        5.. Το άρθρο 3 παρ. 1 και 2, εδ.(κβ) της Φ.353.1./324/105657/Δ1 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1340/ τ.Β’/ 16-10-2002)  «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών

Διευθυντών Εκπαίδευσης».

Μια απλή ανάγνωση στις αναρτήσεις τοποθετήσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων  όλης της χώρας  στο διαδίκτυο ( Διαύγεια ) θα διαλύσει και τις υποψίες κάθε ενδιαφερόμενου.

Ρητά και κατηγορηματικά για μια ακόμη φορά δηλώνουμε και δημοσιοποιούμε αυτό που σε όλα τα ΠΥΣΔΕ της χώρας , πλην Λάρισας , εφαρμόζεται .

ü  Σχετικά με την επίκληση από πλευράς ΠΑΣΚ  του εντελώς άσχετου άρθρου 7 του Ν. 3848 /10 διευκρινίζουμε ότι απλά αναφέρεται στον προγραμματισμό μεταθέσεων για τη νέα σχολική χρονιά και πουθενά δεν ορίζει τη διαδικασία των τοποθετήσεων .

ü  Η δε εγκύκλιος 32413/ Δ2/23 – 3- 2012 ορίζει με σαφήνεια ότι η αρμόδια στήλη 1 ( προβλεπόμενο ωράριο με βάση την πρώτη ανάθεση ) είναι δεσμευτική για τις μεταθέσεις. Η εγκύκλιος ζητά από τα ΠΥΣΔΕ στους πίνακες Β και Γ να κάνουν ΕΚΤΙΜΗΣΗ για κενά και πλεονάσματα παίρνοντας υπόψη τη δεύτερη ειδικότητα  και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης ( στήλη 8 ).

Για τους γνωρίζοντες στοιχειώδη ανάγνωση η ΕΚΤΙΜΗΣΗ  είναι απλά εκτίμηση.

Αυτά για το νομοθετικό πλαίσιο.

Για τη συνδικαλιστική δεοντολογία και την τήρηση της δηλώνουμε τα εξής :

  • Αντιπαρερχόμαστε τους όποιους ανοίκειους χαρακτηρισμούς της ΠΑΣΚ  και δεν μπαίνουμε καν σ` αυτή τη λογική.

Οι συνάδελφοι μπορούν να κρίνουν τις αντιφάσεις και την ανακολουθία κάθε

συνδικαλιστικής έκφρασης.

  • Τα μέλη της ΠΑΣΚ στο ΔΣ της ΕΛΜΕ στην πρώτη συνεδρίαση δέχτηκαν τη θέση να ορίζεται οργανικό κενό με βάση τις 11 ώρες μαθημάτων πρώτης ανάθεσης.
  •  Ο γραμματέας μάλιστα της ΕΛΜΕ ( μέλος της ΠΑΣΚ ) και αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ όχι απλά συμφώνησε , αλλά έδωσε ως διευθυντής και οργανικό κενό φιλόλογου ( με τις ώρες πρώτης ανάθεσης ) στο σχολείο του    ( 12ο Γυμνάσιο ).
  • Η αναδίπλωση της ΠΑΣΚ και η αναίρεση της αρχικής ομόφωνης θέσης της ΕΛΜΕ  έγινε , αφού ο αιρετός τους Νταφούλης Θεόδωρος έδωσε εκ των υστέρων την αντίθετη ερμηνεία .
  • Όλως περιέργως , ενώ έχει την κύρια ευθύνη ( μέλος του ΠΥΣΔΕ ) δεν παίρνει δημόσια θέση ως οφείλει, αλλά καλύπτεται πίσω από τη ανακοίνωση της παράταξης του.

Με την απόφαση αυτή του ΠΥΣΔΕ δεν δόθηκαν οργανικές θέσεις σε συναδέλφους σε μια συγκυρία που δεκάδες εκπαιδευτικοί στη Λάρισα βρίσκονται στη διάθεση

Η παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας από αιρετούς είναι ΜΕΙΖΟΝ ζήτημα για το συνδικάτο.

Παρ` όλα αυτά δεν κάνουμε χρήση της εκφρασμένης πλειοψηφίας του ΔΣ (απάντηση με απόφαση ΔΣ  ) , αλλά ως φυσικά πρόσωπα και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι σχημάτων είμαστε υποχρεωμένοι να  απαντήσουμε δημόσια στην επίθεση που δεχτήκαμε.

Έκαστος εφ`ω  ετάχθη.”

Την επιστολή υπογράφουν τα εξής 6 από τα 9 μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ Λάρισας

Νταφούλης Γιώργος , πρόεδρος ( ΔΑΚΕ )

Παπαδόπουλος Δημήτρης , αντιπρόεδρος , ( Αγωνιστική Παρέμβαση )

Τζιατζιάς Μιχάλης , ταμίας ( ΔΑΚΕ )

Μπαμπανίκος Γιάννης ( Ενωτική Πρωτοβουλία )

Μπίκα Δήμητρα  ( Αγωνιστική Παρέμβαση )

Φλέγγας Γιώργος ( ΔΑΚΕ )

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ