Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα της Καρδίτσας

Δημοσιεύθηκε στις: 2 Ιουλίου 2012, 17:32

Μέσα στις επόμενες ημέρες δημοπρατείται το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (οδοποιία – ηλεκτροφωτισμός)», προϋπολογισμού 427.015,00 € (με ΦΠΑ). Αυτό έγινε γνωστό μετά την έγκριση δημοπράτησης που έδωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό επιτυγχάνουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού της Μαύρικα Καρδίτσας . Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει στην βελτίωση των υποδομών σε μια υποβαθμισμένη περιοχή  και που παράλληλα θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την ομαλή μετακίνηση των πολιτών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από το Δήμο Καρδίτσας, Δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης του έργου, για την ανάθεση και εκτέλεσή του.

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. στις 12/06/2012 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή (εκσκαφές, αμμοχαλικόστρωση, βάση 3Α, ασφαλτόστρωση και κρασπεδόρειθρα) τμήματος του κεντρικού δρόμου καθώς και δημοτικών δρόμων στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας συνολικού μήκους 1340 m.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Γενικές εκσκαφές των δρόμων για να δοθούν τα κατάλληλα υψόμετρα και οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις στους δρόμους.

2. Κατασκευή επιχώματος με αμμοχάλικο – θραυστό επίλεκτο υλικό λατομείου πάχους 45 cm.

3. Κατασκευή βάσης 3Α της Π.Τ.Π. Ο 155 σε δύο στρώσεις πάχους 10 cm η κάθε μία.

4. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm της Π.Τ.Π. Α 265.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων και κατασκευή ρείθρου πλάτους 35 cm.

6. Κατασκευή πέντε διαβάσεων με οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Φ500μμ σειράς 100, μήκους  7μ. έκαστη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ