Εγγραφές στη Σχολή Μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στις: 28 Ιουνίου 2012, 19:09

Η  Σχολή Μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λάρισας θα λειτουργεί  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά την θερινή περίοδο .

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για τις παρακάτω ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2012-2013:

Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

  1. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
  2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
  3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  4. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
  5. Κομμωτικής Τέχνης
  6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
  7. Μαγειρικής Τέχνης
  8. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι.

α) Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου , βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης

Λυκείου , Πτυχίο ΕΠΑΣ)

β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

γ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του , σχετικά

με την οικογενειακή , κοινωνική και οικονομική κατάστασή του.

δ) Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι και όσες έχουν γεννηθεί από το 1989 μέχρι και το  1996.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ , Ερμογένους 10 τηλ. 2410564667  & 2410549316 από 8.00 έως 14.00

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ