Χωρίς δήλωση φορολογίας εισοδήματος μία στις δέκα επιχειρήσεις!

Δημοσιεύθηκε στις: 28 Ιουνίου 2012, 12:49

Συνολικά πρόκειται για 20.000 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε όλη τη χώρα

Μία στις δέκα επιχειρήσεις δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2011, φαινόμενο που καταδεικνύει την αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε περίπου 225.000 επιχειρήσεις, πάνω από 20.000 δεν δήλωσαν τα κέρδη τους, εκ των οποίων οι 6.000 περίπου είναι Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Πάντως, οι επιχειρηματίες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις καλούνται να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία 10 ημερών με πρόστιμο 1% επί του φόρου ενώ χάνουν και τη δυνατότητα της καταβολής του φόρου σε δόσεις.

Εντωμεταξύ, όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα, μέχρι σήμερα έχει καταθέσει δήλωση περίπου ένας στους τρεις υπόχρεους.

Οι προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων λήγουν στις 2 Ιουλίου για τις χειρόγραφες δηλώσεις και στις 16 Ιουλίου για τις ηλεκτρονικές.

(koutipandoras.gr)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ