Νέο πρόγραμμα σεμιναρίων από απόσταση εκπαίδευσης στη διοίκηση τουρισμού

Δημοσιεύθηκε στις: 27 Ιουνίου 2012, 21:42

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινά νέο πρόγραμμα σεμιναρίων από απόσταση εκπαίδευσης στο χώρο της διοίκησης τουρισμού, το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2012 υπό την αιγίδα τουΣυνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά αυτόνομων σεμιναρίων (περίπου τριάντα τον αριθμό), όπου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πανελλήνια κλίμακα. Η διοργάνωση των συγκεκριμένων σεμιναρίων κεφαλαιοποιεί την αναγνωρισιμότητα του Πανεπιστήμιου πέραν του στενού ακαδημαϊκού χώρου, επιτρέποντας την καλύτερη διασύνδεση του με την αγορά ενός από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού”, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ