ΕΛΛΑΔΑ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη ιδιωτών στις αστυνομικές σχολές για το έτος 2012 – 2013.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι την 06-07-2012.

Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής τους για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την κατάθεση αυτών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr.

Close