ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον για το διεθνές συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα συμμετάσχουν στις εργασίες του

Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους επιστήμονες της Ελλάδος και του Εξωτερικού με τη συμμετοχή τους στις εργασίες του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» «Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία-Θετικές Επιστήμες».

Ήδη αποστέλλεται η θεματολογία της ανακοινώσεώς τους, που εντάσσεται στις ενότητες του ΣΤ΄ Συνεδρίου, για την επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα καθώς και για τη γενέτειρά του, τόσο των αρχαίων Φερών, όσο και για το νεώτερο Βελεστίνο.

Ωστόσο, στη θεματολογία τώρα του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου περιλαμβάνεται και η ιστορικότητα όλων των περιοχών του διευρυμένου Δήμου Ρήγα Φεραίου, για τις οποίες θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

Το ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο θα λάβει χώρα στη γενέτειρα του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή, το Βελεστίνο, κατά το τετραήμερο 4 – 7 Οκτωβρίου 2012.

Close