Διαβούλευση επί των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής

Δημοσιεύθηκε στις: 19 Ιουνίου 2012, 12:29

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Με την ανάρτηση, από τις αρχές Μαΐου στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ http://wfd.opengov.gr, των Προγραμμάτων Μέτρων για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων άρχισε η δεύτερη και τελική φάση της διαβούλευσης για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει δύο ημερίδες Διαβούλευσης για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία (20 Ιουνίου 2012, Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λαμιέων, ώρα 9:00 π. μ.) και στη Λιβαδειά (21 Ιουνίου 2012, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας, ώρα 9:00 π. μ.).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ