Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο δήμο Κιλελέρ

Δημοσιεύθηκε στις: 13 Ιουνίου 2012, 16:34

Ο Δήμος Κιλελέρ υλοποιώντας την αριθμ. 156/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ θα δεχτεί αιτήσεις δημοτών του Δήμου Κιλελέρ που θα αφορούν την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας.

Συγκεκριμένα θα γίνει πρόσληψη δέκα έξι (16) εργατών καθαριότητας και τεσσάρων (4) οδηγών  απορριμματοφόρων.

Η διάρκεια κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται από 14-6-2012 μέχρι 19-6-2012 και ώρα 14:00΄ στο Δημαρχείο στη Νίκαια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ