Βιοκαρπέτ: Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 10.900 KW σε λειτουργία

Δημοσιεύθηκε στις: 12 Ιουνίου 2012, 19:23

Η θυγατρική εταιρία Εξάλκο Α.Ε. στο πλαίσιο της περαιτέρω επέκτασης του ΟΜΙΛΟΥ Βιοκαρπέτ στην Πράσινη Ενέργεια έχει υποβάλλει στην Ρ.Α.Ε. αίτημα για τη δημιουργία ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 3.000 KW στην περιοχή του Δήμου Τεμπών Λάρισας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ