Σε έργα της Π.Ε. Καρδίτσας ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας


ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Σε έργα της Π.Ε. Καρδίτσας ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Έργα της Π.Ε. Καρδίτσας επισκέφτηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός για να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών και για να συνομιλήσει με τους εργαζομένους.

Ο κ. Αγοραστός επισκέφτηκε τους Σοφάδες όπου ανακοίνωσε την ένταξη στο ΕΣΠΑ ενός νέου έργου για παρεμβάσεις σε περιοχές που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Το έργο αυτό αφορά την «Κατασκευή Αγωγού Ακαθάρτων Οικισμού Αθιγγάνων» του Δήμου Σοφάδων και είναι προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων μήκους περίπου 2.000,00μ από τον νέο οικισμό των τσιγγάνων στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Σοφάδων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Με την ένταξη του έργου αυτού αλλά και των υπόλοιπων 2 έργων στον οικισμό Μαύρικα της Καρδίτσας, επιτυγχάνουμε ένα πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που κατοικούνται από ΡΟΜΑ. Πρόκειται για σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ που στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων των οικισμών αυτών.

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν βασικές υποδομές απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητάς των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου, ενώ παράλληλα θωρακίζουν τους οικισμούς από πλημμυρικά φαινόμενα».

Απ’ την πλευρά του ο δήμαρχος Σοφάδων κ. Μπάμπης Παπαδόπουλος δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε και πάλι τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του στο Δήμο μας. Η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ αποτελεί μια ακόμη θετική εξέλιξη για όλους μας.

Αποτελεί ταυτόχρονα και μια τρανταχτή απόδειξη για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Περιφερειάρχης και η δημοτική για τα προβλήματα  που αντιμετωπίζει η ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των τσιγγάνων.

Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους του Δήμου όπως και τους συνεργάτες μου γιατί σχεδιασμένα και οργανωμένα κάνουν έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα και ευκαιρία που μας δίνει το ΕΣΠΑ η όποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ορατά και άμεσα καθώς εξασφαλίστηκε και ξεκινά άμεσα με διετές χρονοδιάγραμμα η υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού55 εκ.ευρώ».

Αναλυτικότερα με το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:  Εκσκαφή τάφρων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, τοποθέτηση πλαστικού αγωγού  μεταφοράς λυμάτων, εγκιβωτισμός αγωγού με άμμο λατομείου, επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, κατασκευή φρεατίων. Ο Αγωγός αποχέτευσης περιλαμβάνει σωλήνες από σκληρό PVC πιέσεως 10atm ονομαστικής διαμέτρου D355mm για μήκος αγωγού 1.843,00m και D400mm για μήκος αγωγού 120m.

Με την κατασκευή του έργου αντιμετωπίζεται, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και ειδικότερα υποβάθμιση υπόγειων υδάτων-εδάφους και του οικοσυστήματος της ζώνης  του Σοφαδίτη ποταμού.

Επίσης επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής,  η  προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η πρόληψη κινδύνων περιβαλλοντικής υποβάθμισης  του εδάφους και των υδάτων.

Η συγχρηματοδότησή του γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 85%. Με το έργο αυτό ολοκληρώθηκε η Αξιολόγηση και των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον 2ο Κύκλο Συγκριτικής αξιολόγησης,  της Πρόσκλησης Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας «54 : Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» / Κατηγορία Πράξεων 5419: «Βελτίωση περιοχών που κατοικούνται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» του Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Στη συνέχεια ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας συνοδευόμενος απ’ το δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κων/νο  Παπαλό, επισκέφτηκαν τον οικισμό των ΡΟΜΑ Μαύρικα στην Καρ τα έργα για την παράκαμψη Αρτεσιανού-Ριζοβουνίου καθώς και τα έργα ύδρευσης της Καρδίτσας.

«Η αιρετή Περιφέρεια υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για έργα ουσίας που συντείνουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ιδιαίτερα σ’ αυτήν την περίοδο που παρατηρείται, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, στροφή των Ελλήνων από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, χρειάζεται να επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις μας και να κατασκευάσουμε τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζεται ο τόπος. Τα έργα αυτά διαχέουν τα κοινοτικά κονδύλια, δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική κοινωνία και τοπική οικονομία» τόνισε ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Απ’ την πλευρά του ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός δήλωσε τα εξής: «Η παρουσία του περιφερειάρχη εδώ δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής μας. Σε ότι αφορά τον οικισμό Μαύρικα τα έργα που ενέταξε ο κ. Αγοραστός συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και θα βελτιώσουν υγειονομικά και λειτουργικά μια περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν υποβαθμισμένη.

Το έργο της παράκαμψης είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη για την δυναμικότητα που επέδειξε ώστε να γίνει το έργο δράττοντας την ευκαιρία που παρουσιάστηκε.

Παρακολουθώ από κοντά τις δυσκολίες που εμφανίζονται στην κατασκευή του έργου από πιθανές αστοχίες της μελέτης όμως θεωρώ ότι μέσα απ’ τη συνεργασία όλων μας αυτές θα ξεπεραστούν. Οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το σημαντικό έργο».

Όσο για το έργο της ύδρευσης ο κ. Παπαλός το χαρακτήρισε κεφαλαιώδες για την ευρύτερη περιοχή καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα και την ποσότητα του παρεχόμενου νερού στους κατοίκους, ενώ τόνισε ότι ο σύνδεσμος ύδρευσης που είχε την επιμέλεια των μελετών ετοιμάζει και εκείνη που αφορά τον ανατολικό αγωγό, που όταν ωριμάσει θα αναζητηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος ανέφερε τα εξής: «Σε μια περίοδο όπου παρατηρούμε πολλά ζητήματα στην Ελλάδα να μένουν στάσιμα, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ενισχύεται με νέα και σημαντικά έργα. Ορισμένα από αυτά ήδη υλοποιούνται, άλλα έχουν δημοπρατηθεί και άλλα βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης. Πρόκειται για έργα σημαντικά και απολύτως απαραίτητα για τον τόπο που σημαίνουν ανάπτυξη, τόνωση της τοπικής αγοράς και θέσεις απασχόλησης. Ως αιρετή περιφερειακή αρχή θέτουμε σαν κύριο στόχο τις μεγάλες ανάγκες του τόπου και την εξυπηρέτηση των πολιτών».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας του ο περιφερειάρχης συνοδευόταν από τους περιφερειακούς συμβούλους Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία, Ορέστη Ψαχούλα, τη δ/ντρια των Τεχν. Υπηρεσιών της Π.Ε. Καρδίτσας κα Μήτσιου-Τσέλιου Μαρία, ενώ στην παράκαμψη Αρτεσιανού-Ριζοβουνίου παρευρέθηκε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος.

Αναλυτικά τα έργα στον οικισμό Μαύρικα είναι:

1. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ)»  προϋπολογισμού 438.531,90 ευρώ,  με Δικαιούχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου όμβριων στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας και αφορά στην τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής για την προστασία των κατοικιών από πλημμυρικές καταστάσεις.

Αναλυτικότερα στο έργο περιλαμβάνονται η τοποθέτηση όλων των αγωγών του δικτύου διαμέτρου d30-d80 και μήκους1841 μ.και τα αναλογούντα 90 Φρεάτια υδροσυλλογής – σε όλη την έκταση του οικισμού.

Με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, η βελτίωση του επιπέδου ζωής και η προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων οικισμού Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας.

 

 2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ –ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)»  προϋπολογισμού 507.015,00 ευρώ,  με Δικαιούχο το Δήμο Καρδίτσας.

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή (εκσκαφές, αμμοχαλικόστρωση, βάση 3Α, ασφαλτόστρωση και κρασπεδόρειθρα) τμήματος του κεντρικού δρόμου καθώς και δημοτικών  δρόμων συνολικού μήκους1340,00 mκαι η ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροδότησης από  την ΔΕΗ στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας.

Με την κατασκευή του έργου αντιμετωπίζονται οριστικά ζητήματα ασφάλειας, λειτουργικότητας, και γενικά αναβάθμισης ουσιαστικά των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας  ζωής των κατοίκων στον οικισμό Μαύρικα του Δήμου  Καρδίτσας.

Close

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο